Sidebar

Thứ Ba
06.12.2022

Ngày 17/5/2022: Nghi thức làm phép khởi công xây dựng Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vĩnh Long

Vào lúc 10g00, thứ Ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long đã chủ sự nghi thức làm phép khởi công xây dựng Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vĩnh Long.
Cùng tham dự nghi thức có Đức ông Tổng đại diện Barnabê Nguyễn Văn Phương, quý cha giáo Tiểu Chủng viện Thánh Philipphê Minh, quý cha trong Ban Xây dựng của giáo phận, quý cha Tòa Giám mục, cha quản hạt Vĩnh Long, quý tu sĩ, và một số bà con giáo dân trong giáo phận.
Trung tâm Mục vụ là một cơ sở dùng cho các sinh hoạt cấp giáo phận, giáo hạt và liên giáo hạt, từ việc tĩnh tâm, hội thảo, học tập dành cho hàng linh mục, tu sĩ, các ban ngành trong giáo phận, các hội đoàn, các giới, đến việc đón tiếp các nhóm, đoàn từ các nơi về tham quan hay hành hương...
Nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria, xin Chúa chúc phúc cho công trình xây dựng Trung tâm Mục vụ của giáo phận chúng con được mọi sự tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa.

BBT WVL
Một số hình ảnh

ccccoptimizedaaaoptimizedbbbboptimized

Video clip

3627