Ngày thứ tư 6 tháng 3, ngày Lễ Tro của người công giáo, đánh dấu ngày bắt đầu Mùa Chay kéo dài 40 ngày để chuẩn bị lễ Phục Sinh.
Vì sao dùng tro?
Ngày thứ tư hôm nay là ngày đặc biệt, thứ tư Lễ Tro. Đặc biệt vì sau bài giảng, giáo hữu lên nhận tro, linh mục dùng tro làm dấu thánh giá trên trán.
Đó là tro từ các cành lá của ngày Lễ Lá năm trước…
Tro này lấy từ đâu? Tro lấy từ các cành lá khô của ngày Lễ Lá năm trước. Ngọn lửa đốt cành lá như ngọn lửa tình yêu đốt cháy, xóa đi buồn bã, tất cả những gì khô héo trong lòng chúng ta.
… nhắc chúng ta nhớ chúng ta rất mong manh…
Tro màu xám và không mang sự sống. Cũng như bụi. Tro nhắc cho chúng ta nhớ chúng ta rất mong manh, chúng ta cần Chúa để thay đổi tâm hồn của mình, xóa đi bụi trong lòng không cho mình thấy ánh sáng.
… để có thêm chỗ cho Chúa
Chính vì thế linh mục làm dấu thánh giá nhỏ trên trán, ngài nói: “Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” Và bây giờ linh mục thường nói: “Con hãy trở lại và tin vào Tin Mừng.”
Đi nhận tro là dấu chỉ chúng ta muốn dành thêm chỗ cho Chúa trong cuộc đời mình như những tia nắng đầu tiên của mùa xuân xóa đi màu xám của mùa đông.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch