Sidebar

Thứ Bảy
20.08.2022

Nghi thức nhận xứ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHI THỨC NHẬN XỨ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3333333

       
   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGHI THỨC NHẬN XỨ

 

 

 

 

 

Hướng dẫn :

 

Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, trong bầu khí trang trọng, vui tươi, cộng đoàn Dân Chúa (tên giáo xứ) hân hoan quy tụ bên nhau để cùng tạ ơn Thiên Chúa trước hồng ân mới mà Ngài ban cho Giáo xứ. Đó là vị Tân chánh xứ đến phục vụ giáo xứ chúng ta.

Linh mục Chánh xứ là người được Đức Giám Mục sai đến để coi sóc một giáo xứ, có nhiệm vụ dẫn dắt đàn chiên, và chịu trách nhiệm về giáo xứ của mình. Ngài ân cần phục vụ với sự hiệp lực của giáo dân, để thông phần với Đức Giám Mục vào 3 chức vụ : Tiên Tri – Tư Tế – và Vương Đế của Đức Kitô.

Như thế linh mục Chánh xứ là thừa tác viên chính thức của Giáo Hội, nghĩa là người được sai đến để phục vụ sự hiệp thông, là chứng tá Tông truyền và là người hành động nhân danh Đức Kitô, Đầu của Giáo Hội. Linh mục Chánh xứ là dấu chỉ, là hiện thân của Đức Kitô, ngài là đầu, chủ tọa cộng đoàn được trao phó.

Nghi thức nhận xứ của cha Chánh xứ bày tỏ cho ta thấy những ý nghĩa đó.

Nghi thức nhận xứ gồm 3 phần :

1.      Tiếp đón :

²  Công bố và trao văn thư bổ nhiệm.

²  Trao dây các phép và sách tin mừng.

2.      Tuyên xưng Đức tin và thề trung thành.

3.      Nhậm chức :

²  Mở cửa nhà tạm.

²  Ngồi tòa giải tội.

²  Ngồi ghế chủ tọa.

²  Ký nhận biên bản.

1.   Đức Giám Mục hiện diện tại ghế có bàn quỳ, nơi cung thánh.

2.   Tới Cung Thánh, linh mục Quản hạt, linh mục Cựu chánh xứ (bên trái) và linh mục Tân chánh xứ (bên phải) cúi mình bái bàn thờ.

3.   Linh mục Quản hạt xướng kinh Chúa Thánh Thần :

Chuẩn bị micro và trao cho cha quản hạt

Cầu xin Chúa Thánh Thần.

Xướng        : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Cộng đoàn : Amen

Xướng hát  : Cầu xin Chúa Thánh Thần

Cộng đoàn : hát tiếp

Xướng        : Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần tới.

Cộng đoàn : Để sáng tạo muôn loài và canh tân bộ mặt trái đất.

Lời nguyện :

Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai Giáo Hội đi rao giảng Tin Mừng cứu độ, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Cộng đoàn : Amen.

 

TIẾP ĐÓN

 

Hướng dẫn :

- Chúng con kính mời Đức Cha ngồi tại ghế chủ tọa

- Mời cộng đoàn ngồi.

 

4.Đức Giám Mục Giáo Phận lên ngồi ghế, trước Bàn thờ, quay về phía giáo dân. Linh mục Quản hạt và hai linh mục Cựu và Tân chánh xứ ngồi tại các ghế dành riêng.

 

Hướng dẫn : (Trong lúc đặt ghế, ổn định vị trí).

Theo Giáo luật khoản 527, 1 : Ai được bổ nhiệm làm chánh xứ, sẽ nhận nhiệm vụ về xứ đạo, và buộc thi hành chức vụ ngay từ ngày nhậm chức. Nghi lễ nhậm chức được cử hành do Đấng Bản Quyền sở tại hoặc do vị Đại diện của Ngài. Đây là một hành vi công khai, để chứng tỏ linh mục Chánh xứ là người được sai đến.

Hôm nay, Đức Cha Emmanuel, Giám mục giáo phận Bà Rịa, chủ tọa lễ nhậm chức của linh mục (tên thánh, họ và tên linh mục Tân chánh xứ) được bổ nhiệm làm chánh xứ giáo xứ (tên giáo xứ)

 

5.Công bố và trao văn thư bổ nhiệm

Hướng dẫn :

Linh mục văn phòng Tòa Giám Mục công bố văn thư bổ nhiệm để cho mọi người biết linh mục Chánh xứ đích thực là người được Đấng Bản Quyền sai đến để phục vụ giáo xứ (tên giáo xứ) này.

Trao  micro cho cha văn phòng

Cha văn phòng TGM công bố văn thư bổ nhiệm

Khi công bố xong:

Chính tay Đức Giám Mục trực tiếp trao văn thư bổ nhiệm cho linh mục Tân Chánh xứ như biểu lộ sự ủy quyền : linh mục chánh xứ là đại diện của Đức Giám Mục tại giáo xứ này, để phục vụ cộng đoàn dân Chúa.

Hướng dẫn : (khi ĐGM trao văn thư bổ nhiệm cho LM Tân chánh xứ)

Chúng ta cùng vỗ tay để biểu lộ niềm hân hoan.

 

6. Trao dây các phép

Hướng dẫn :

Dây Các Phép là biểu tượng kho tàng lưu giữ ân thiêng của Giáo Hội. Nhận Dây Các Phép này, vị Linh mục chủ chăn nhận quyền ban các Bí tích cho các tín hữu.

²Linh mục Cựu chánh xứ trao Dây Các Phép cho Đức Cha.

²Đức Cha choàng Dây Các Phép cho linh  mục Tân chánh xứ.

²Linh  mục Tân chánh xứ quỳ trước mặt Đức Cha để nhận Dây Các Phép và sách Phúc Âm.

 

7. Trao sách Tin mừng

Hướng dẫn :

Dân Chúa được triệu tập bởi lời của Thiên Chúa hằng sống (1P 1, 23). Lời đó phải được đặc biệt tìm thấy nơi miệng lưỡi linh mục. Nhận sách Tin mừng, vị linh mục chủ chăn nhận quyền giáo huấn, để khi công khai giảng huấn, khi truyền dạy hoặc khi giải thích giáo lý của Giáo hội, vị linh mục chủ chăn phải hiệp thông với Giáo hội, cách riêng với Đức Giám mục giáo phận.

 

8.Đức Cha ban huấn từ

Chúng con kính xin Đức Cha ngỏ lời với cộng đoàn

Đức cha ngồi tại ghế chủ tọa, ngỏ lời với cộng đoàn.

 

9. Đại diện giáo dân chào mừng, cám ơn và bày tỏ niềm vui

- Xin kính mời ông (chức danh) dâng lời chào mừng.

Đại diện giáo dân dâng lời đón chào Đức Cha, qúy cha quản hạt, quý cha và quý khách – cám ơn cha cựu chánh xứ – chúc mừng cha Tân chánh xứ   (dâng hoa cho cha Tân chánh xứ và chỉ một mình ngài mà thôi).

 

10.  Tuyên xưng đức tin và thề trung thành

Hướng dẫn :

Là Thừa Tác Viên của Giáo Hội, linh mục Chánh xứ có bổn phận phải giữ cho chân lý đức tin và phong hóa được nguyên vẹn. Vì thế, trước khi nhận lãnh và thi hành chức vụ, linh mục Chánh xứ phải tuyên xưng đức tin và thề trung thành với Giáo Hội, như một người tôi tớ trung tín, trong khi thi hành chức năng nhân danh Giáo Hội, trước thẩm quyền của Giáo Hội.

²  Đức Cha ngồi trước bàn thờ, trước mặt có bàn đặt sách Bài đọc hay sách Phúc Âm.

²  Linh mục Tân chánh xứ quỳ và đọc :

Tuyên xưng đức tin

 

Tôi là Linh Mục (tên thánh, họ và tên linh mục Tân chánh xứ)

Với đức tin vững vàng,

Tôi tin và tuyên xưng mọi điều

và từng điều ghi trong kinh Tin Kính sau đây :

 

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,

Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa,

sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.

Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,

Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,

Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,

được sinh ra mà không phải được tạo thành,

đồng bản thể với Đức Chúa Cha :

nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.

Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,

Người đã từ trời xuống thế.

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,

Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,

và đã làm người.

Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,

thời quan Phongxiô Philatô ;

Người chịu khổ hình và mai táng,

ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.

Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha,

và Người sẽ lại đến trong vinh quang

để phán xét kẻ sống và kẻ chết,

Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa

và là Đấng ban sự sống,

Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra.

Người được phụng thờ và tôn vinh

cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con :

Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

 

Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện,

công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.

Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

 

Với đức tin vững vàng,

tôi cũng tin mọi điều hàm chứa trong Lời Thiên Chúa,

dưới hình thức Thánh Kinh hay Thánh Truyền,

và mọi điều  Giáo Hội dạy phải tin

như đã được Thiên Chúa mặc khải,

khi Giáo Hội dạy như thế,

bằng một phán quyết long trọng,

hoặc bằng giáo huấn thông thường và phổ quát.

Tôi cũng kiên quyết chấp nhận và tuân thủ

mọi điều và từng điều do Giáo Hội xác quyết,

liên quan đến giáo lý về Đức tin và luân lý.

Hơn nữa,

bằng sự vâng phục đạo đức từ trong tâm trí và ý chí,

tôi chấp nhận những giáo lý do Đức Giáo Hoàng

hoặc Giám mục đoàn trình bày,

khi các ngài thi hành quyền giáo huấn chính thức,

dù không có ý định xác quyết.

 

Hướng dẫn :

Linh mục Tân Chánh xứ tuyên thệ trung thành

 


Lời thề trung thành

Tôi là Linh Mục (tên thánh, họ và tên)

Khi lãnh nhận nhiệm vụ chánh xứ giáo xứ (tên giáo xứ) này,

hứa sẽ luôn bảo vệ sự hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo,

bằng lời nói và việc làm của tôi.

Tôi sẽ hết sức cẩn thận và trung thành chu toàn

các trách vụ đối với Giáo Hội,

toàn cầu cũng như địa phương,

mà tôi được kêu gọi để phục vụ tại đó,

theo Giáo Luật quy định.       

Khi chu toàn nhiệm vụ ủy thác cho tôi nhân danh Giáo Hội, tôi sẽ giữ gìn nguyên vẹn,

truyền đạt và làm sáng tỏ cách trung thành kho tàng đức tin.

Vì thế, tôi sẽ tránh xa bất cứ giáo lý nào trái nghịch lại.

Tôi sẽ tuân hành, cổ võ kỷ luật chung của Giáo Hội toàn cầu,

và sẽ tuân thủ tất cả luật lệ của Giáo Hội,

nhất là những điều được ghi trong Bộ Giáo Luật.

Trong tinh thần vâng phục kitô hữu,

tôi sẽ tuân theo những điều các chủ chăn khả kính công bố,

với tư cách  tiến sĩ và thầy dạy chính thức về đức tin,

hoặc quyết định với tư cách lãnh đạo Giáo Hội.

Tôi sẽ trung thành hỗ trợ Giám mục Giáo phận,

để công việc tông đồ được thực hiện,

nhân danh và do ủy nhiệm của Giáo Hội,

trong sự hiệp thông với Giáo Hội.

Đặt tay trên Sách Thánh và đọc tiếp :

NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA VÀ SÁCH PHÚC ÂM

TÔI ĐẶT TAY ĐÂY

GIÚP SỨC CHO TÔI.

 

 

 

CHÍNH THỨC NHẬM CHỨC

 

11. Nghi thức “Mở cửa Nhà Tạm”

Hướng dẫn :

Kính mời cộng đoàn đứng

Bước vào phần chính thức nhận xứ, linh mục quản hạt dẫn linh mục Tân chánh xứ đến mở cửa Nhà Tạm, chạm tay vào Bình Thánh, với ý nghĩa từ đây trong thừa tác vụ Linh Mục, ngài luôn tiếp cận với Chúa Giêsu Thánh Thể và trao ban Chúa Giêsu bánh trường sinh cho đàn chiên của mình.

Chúng ta cùng hiệp dâng lời ca, kính mừng (thánh …), Bổn mạng của giáo xứ.

²  Chìa khóa cắm sẵn vào cửa Nhà Tạm

²  Cha Tân chánh xứ mở cửa Nhà Tạm, cúi mình, chạm tay vào Bình Thánh, và đóng cửa lại.

²  Ca đoàn hát kính Thánh bổn mạng (Bổn mạng Giáo xứ hay tước hiệu Nhà thờ).

²  Cha Tân chánh xứ tiến tới Bàn thờ.

Sau bài hát, đọc lời nguyện lễ thánh Bổn mạng Giáo xứ (trong sách Lễ Roma) với câu kết ngắn.

²  Giáo dân đáp : Amen.

Sau lời nguyện kính thánh Bổn mạng Giáo xứ hay Tước hiệu Nhà thờ :

- Kính mời cộng đoàn ngồi

 

12. Nghi thức “Ngồi tòa Giải tội

Hướng dẫn :

Linh mục Tân chánh xứ ngồi nơi tòa Giải tội với ý nghĩa này :

Giáo Hội là Bí tích của Ơn Cứu Độ, tức là Bí tích của sự tha thứ và hoà giải. Linh Mục là lời mời gọi ân cần cho con người tìm về gặp gỡ Thiên Chúa là tình yêu. Ngồi nơi tòa Giải tội, như một người Cha nhân lành, Linh Mục được ủy thác để nói lên lời tha thứ và giao hòa cùng Thiên Chúa. Đây là nơi đón tiếp tội nhân, nơi vui mừng cho người tội lỗi trở lại, nơi con người tìm được bình an trong Đức Kitô.

 

13. Nghi thức “Ngồi ghế chủ tọa”

Huớng dẫn :

Linh mục Tân chánh xứ trở về chỗ ngồi của vị chủ chăn trong giáo xứ. Vị trí của một quyền bính, song là quyền bính của yêu thương để phục vụ như Đức Kitô.

Giờ đây, linh mục Tân chánh xứ sẽ ngỏ lời với mọi thành phần Dân Chúa. (nói ít lời vắn tắt cám ơn các thành phần, và chính yếu ngỏ lời với giáo dân thuộc giáo xứ mới được bổ nhiệm)

 

14. Ký biên bản

Hướng dẫn :

Nghi lễ được kết thúc với việc ký kết biên bản bàn giao giữa linh mục Cựu và linh mục Tân chánh xứ, cùng với sự ký nhận của Đức Giám Mục giáo phận, linh mục quản hạt và đại diện giáo dân. (kính mời . . . ký vào biên bản).

 

Đang khi ký biên bản có thể dạo đàn nhẹ.

Ghi chú : Đức Cha đã ấn ký vào biên bản trước.


15. Bắt đầu thánh lễ.

Thánh lễ do cha Tân chánh xứ chủ tế

-     Chủ tế nói vài lời dẫn vào thánh lễ

-     Xướng kinh vinh danh

(Bỏ nghi thức sám hối vì đã cử hành nghi thức nhận xứ)

Nếu không phải cử hành theo lịch phụng vụ, thì :

-     Cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất, mẫu B, sách lễ Roma trang 919.

-     Các bài đọc chọn trong lễ các thánh chủ chăn.

-     Không giảng.

 

3910