Sidebar

Thứ Năm
11.08.2022

Nghi thức Tiếp đón chính thức tại Hy Lạp

dtc31234
Máy bay của ĐTC đáp xuống sân bay quốc tế Athen của Hy Lạp lúc 11:10am. Tại sân bay, ngài được chào đón và tháp tùng về Dinh Tổng Thống, nơi diễn ra nghi thức tiếp đón chính thức.

ĐTC được Tổng thống Katerina Sakellaropoulou của Hy Lạp đón tại lối vào Dinh Tổng thống. Nghi thức đón tiếp chính thức diễn ra bên trong Dinh Tổng Thống với Quốc thiều của Vatican và của Hy Lạp; sau đó Đức ĐTC chào đại diện của Hy Lạp và ngược lại Tổng thống Hy Lạp chào đại diện của phái đoàn Toà Thánh và giáo hội Hy Lạp.

Sau nghi thức tiếp đón, ĐTC có cuộc gặp riêng với Tổng thống, kế đến là cuộc gặp riêng với Thủ tướng. Kết thúc cuộc gặp riêng với Thủ tướng, Đức Thánh Cha được Tổng thống và Thủ tướng tháp tùng đến Phòng hội nơi diễn ra cuộc gặp gỡ với giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.

Theo Văn Yên, SJ - Vatican News (04/12/2021)

277