Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài dựa theo chủ đề mục vụ năm 2021 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần IX, sẽ nói về Gia đình, nơi đào tạo con người trưởng thành toàn diện được trích trong các Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm vui của Tình yêu).

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài dựa theo chủ đề mục vụ năm 2021 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam : Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần VIII, sẽ nói về Gia đình, nơi người trẻ học tập những đức tính nhân bản được trích trong các Tông Huấn Familiaris Consortio và Amoris Laetitia.

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài dựa theo chủ đề mục vụ năm 2021 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam : Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần VI, sẽ nói về Người trẻ trong tương quan hiếu thảo với cha mẹ được trích trong Kinh Thánh, Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo và các Tông Huấn Familiaris Consortio và Amoris Laetitia...

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài dựa theo chủ đề mục vụ năm 2021 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam : Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần V, sẽ nói về Gia đình, nơi người trẻ tập sống tương quan với Thiên Chúa trong cầu nguyện được trích trong các Tông Huấn Familiaris Consortio, Amoris Laetitia và Christus Vivit (Chúa Kitô Đang Sống)...

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài dựa theo chủ đề mục vụ năm 2021 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam : Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Trong Gợi ý Mục vụ lần IV này, Giáo phận Vĩnh Long sẽ nói về Vai trò của người mẹ trong việc giáo dục người trẻ được trích trong các Tông Huấn Familiaris Consortio và Amoris Laetitia...

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài dựa theo chủ đề mục vụ năm 2021 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam : Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần III, sẽ nói về Vai trò của người cha trong việc giáo dục người trẻ được trích trong các Tông Huấn Familiaris Consortio, và Amoris Laetitia...

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài dựa theo chủ đề mục vụ năm 2021 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam : Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần II, sẽ nói về Người trẻ cần đâm rễ sâu trong căn cội gia đình được trích trong các Tông Huấn Familiaris Consortio, Amoris Laetitia và Christus Vivit (Chúa Kitô Đang Sống)...

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài dựa theo chủ đề mục vụ năm 2021 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam : Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần I, sẽ nói về Thiên Chúa Ba Ngôi là cội rễ của mọi gia đình được trích trong Tông Huấn Familiaris Consortio...

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài chia sẻ theo tinh thần Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện, Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần XII, sẽ nói về Người trẻ giúp canh tân thế giới được trích trong Tông Huấn Christus Vivit (Chúa Kitô Đang Sống).

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài chia sẻ theo tinh thần Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam : Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện, Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần XI, sẽ nói về Người trẻ với những khát khao, những tổn thương và những tìm kiếm được trích trong Tông Huấn Christus Vivit (Chúa Kitô Đang Sống)...

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài chia sẻ theo tinh thần Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam : Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện, Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần X, sẽ nói về Một số kinh nghiệm của người trẻ được trích trong Tông Huấn Christus Vivit (Chúa Kitô Đang Sống).

 

Giới trẻ là mối quan tâm đặc biệt của Giáo Hội. Như Chúa Giêsu đã có cái nhìn thương mến đối với chàng thanh niên trong Phúc Âm (x. Mc 10,21), Giáo Hội luôn cảm thông và ưu ái các người trẻ, là tương lai của Giáo Hội và của xã hội. Nhận định tình hình giới trẻ trong xã hội Việt Nam hôm nay, chúng ta thấy vừa lạc quan vừa bi quan, vừa có những điểm sáng và những điểm tối.

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài chia sẻ theo tinh thần Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam : Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện, Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần VIII, sẽ nói về Đức Maria, kiểu mẫu tuyệt hảo cho một Hội Thánh trẻ trung được trích trong Tông Huấn Christus Vivit (Chúa Kitô Đang Sống).

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài chia sẻ theo tinh thần Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam : Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện, Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần VI, sẽ nói về Chúa Giêsu luôn trẻ trung, mẫu gương của người trẻ được trích trong Tông Huấn Christus Vivit (Chúa Kitô Đang Sống).

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài chia sẻ theo tinh thần Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam : Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện, Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần VII, sẽ nói về Hội thánh thực sự là tuổi trẻ của thế giới được trích trong Tông Huấn Christus Vivit (Chúa Kitô Đang Sống).

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài chia sẻ theo tinh thần Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam : Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện, Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần V, sẽ nói về Chúa Giêsu đã trải qua và thánh hóa thời tuổi trẻ được trích trong Tông Huấn Christus Vivit (Chúa Kitô Đang Sống).

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài chia sẻ theo tinh thần Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam : Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện, Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần IV, sẽ nói về Chúa Giêsu muốn ban cho chúng ta một con tim trẻ mãi được trích trong Tông Huấn Christus Vivit (Chúa Kitô Đang Sống).

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài chia sẻ theo tinh thần Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện, Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần III, sẽ nói về Trong Tân Ước, tuổi tác không tạo nên đặc quyền được trích trong Tông Huấn Christus Vivit (Chúa Kitô Đang Sống)...

 

Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài chia sẻ theo tinh thần Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện, Giáo Phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần II, sẽ nói về Trong Cựu Ước, Thiên Chúa nhìn người trẻ cách khác biệt được trích trong Tông Huấn Christus Vivit (Chúa Kitô Đang Sống)...

 

1 2 3 4 5 6 > >>