Ngỏ lời với các Tín Hữu Roma ngày 21.1.2008, Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI đã nói: Cha đã có ý định gởi đến chúng con lá thư nầy để nói về một vấn đề mà chính chúng con cũng nhận thấy, và nhiều thành phần khác nhau trong Giáo Hội đã tích cực dấn thân vào: Đó là vấn đề GIÁO DỤC.

 

Trách nhiệm giáo dục đức tin thuộc về mọi Kitô hữu. Tuy vậy, trong thực tế, các “nhà giáo” mới thực sự là những người được trao phó trách nhiệm giáo dục chuyên nghiệp.

 

Nói đến Vai trò Giáo dục của Gia đình, thiết tưởng không thể bỏ qua sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta được sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Đó là trường học đầu tiên của con người.

 

"Trong nền giáo dục Kitô giáo, gia đình không thể tách rời khỏi giáo xứ". Thư chung của HĐGM VN năm 2007, số 29, nói đến liên hệ mật thiết giữa Gia đình và Họ Đạo hay Giáo Xứ trong việc Giáo dục Đức Tin.

 

Vì con người là linh hồn nhập thể, khi giáo dục đức tin, Giáo Hội cũng nhằm đến giáo dục con người toàn diện để giúp họ nhận ra phẩm giá của mình.

 

Luôn ý thức về sứ mạng làm chứng cho Chân lý, Giáo Hội của Đức Kitô trải qua mọi thời đại đã góp tiếng nói của mình qua những giáo huấn mang tính xã hội.

 

Luật thiết định của xã hội chỉ gia hình phạt khi một người nào đó vi phạm trật tự công cộng, xâm phạm tài sản của người khác hay của một tập thể, xúc phạm mạng sống hoặc thanh danh của đồng loại

 

Theo thánh Phaolô, Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, được dìm vào trong nước thanh tẩy, tượng trưng cho việc dìm vào trong cái chết của Chúa Giêsu, thì cũng như Người đã từ cõi chết sống lại nhờ quyền năng vinh hiển của Thiên Chúa Cha, họ cũng được sống một đời sống mới (x. Rm 6, 3-4).

 

Vinh dự được làm con Thiên Chúa đòi buộc Kitô hữu phải lớn lên mỗi ngày trong tình yêu của Ngài, trưởng thành hơn trong niềm tin cậy mến và nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, hiện thân của Tình Yêu.

 

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã củng cố niềm tin của các tông đồ, mở trí cho các ngài hiểu Thánh Kinh và trao cho các ngài sứ mạng ra đi rao giảng cho muôn dân, kêu gọi thống hối để được ơn tha tội. Người khẳng định: "Chính anh em là chứng nhân về những điều này" (Lc 24,48).

 

Con người vừa là nạn nhân vừa là tác nhân của hoàn cảnh xã hội. Nếu hoàn cảnh xã hội nhào nặn ra những con người, thì con người mới cũng sẽ dần dần tác động làm nên những hoàn cảnh mới.

 

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >