Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Như hoa kia...

img87281 


“Lạy Chúa, đời con là kiếp thân tro bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn, khi buổi chiều hoàng hôn…”
Bài hát này chẳng hiểu sao lảng vảng bên tai con cả một ngày dài. Như một cách cảnh tỉnh cho bản thân mình thì phải.  
“Con sinh ra trong kiếp tro bụi
Rồi trở về bụi đất với tro…”
Thân xác này rồi sẽ một ngày nếu không cháy vụn trong lò thiêu thì cũng sẽ làm mồi cho sâu bọ. Linh hồn con mới thật là thứ con cần phải chú tâm mà bồi dưỡng. Lạy Chúa, xin chỉ cách cho con chăm sóc, tu sửa tâm hồn mình cho tốt hơn khi xác thân con ngày một thêm tiều tụy.


Tác giả: Thérèse Hạt Cát

201