Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Những muộn phiền thật nhỏ...

image-1123


Lạy Chúa,

Con luôn nghĩ mình là một người mạnh mẽ và kiên cường, thế nhưng rồi có những chuyện xem chừng ra thật nhỏ lại khiến con suy nhược tinh thần quá đổi.

Có lẽ con là vậy, mong manh và dễ vỡ để rồi cứ phiền Chúa từ những chuyện đâu đâu. Thế nhưng rồi chính từ những chuyện đâu đâu đó, lại khiến con khám phá ra rằng Chúa thương con đến nỗi luôn kiên nhẫn lắng nghe những muộn phiền thật nhỏ nhặt trong con. Chúa thương con, nên muốn được nhìn con nhanh chóng lấy lại tinh thần, và thật sự nhận thức được tình thương Chúa đang dành cho con qua những chuyện thật nhỏ này.

Con cũng hiểu rằng sẽ có lúc con buồn mà Chúa chẳng thể mang lại nụ cười cho con, nhưng con chắc chắn rằng Chúa sẽ ôm lấy con và cùng khóc với con. Bấy nhiêu thôi Chúa ơi, đủ để con an lòng mà vững bước.

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

468    19-03-2023