Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

Những phần then chốt đối với sự quan trọng của Thánh Lễ

Những phần then chốt đối với sự quan trọng của Thánh Lễ

 Mọi người Công giáo đều biết điều răn để giữ ngày thiêng liêng của Chúa, nhưng nhiều người đặt câu hỏi về tầm quan trọng của nó và những phần nào của Thánh Lễ là cần thiết nhất.

 Nhiều chuyên gia và Đức Giáo hoàng giải thích lý do tại sao đó là trung tâm của đức tin Công giáo, để nó đã không mất đi ý nghĩa và thời điểm dâng hiến có ý nghĩa gì.

 Thánh Lễ là gì?

Theo Giáo lý Giáo hội Công giáo, “Nghi thức Thánh Thể là tổng hợp và tóm tắt đức tin của chúng ta… bởi vì trong đó, được chứa đựng toàn bộ bổ ích tinh thần của Giáo Hội.”

 Giáo sư Pierangelo Muroni, Chuyên gia phụng vụ, Đại học Giáo hoàng Urbaniana:

“Thánh lễ cho chúng ta là trung tâm của tất cả những hệ thống bí tích của Giáo Hội, toàn bộ nghi lễ Kitô giáo. Thánh Thể là thời điểm mà toàn thể cộng đồng gặp gỡ để hưởng ứng lệnh truyền của Chúa Giêsu: hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Nó được chia thành hai phần, đó là những phần quan trọng nhất. Đó là Phụng Vụ Thánh Thể và Phụng Vụ Lời Chúa.”

 Hai phần này cũng đã được Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến trong một loạt bài giáo lý, mà ngài dành cho Phép Thánh Lễ.

 Đức Thánh Cha Phanxicô, ngày 31 tháng Một năm 2018:

“Tại Thánh Lễ, Lời chúa được đọc lên. Chính Chúa là Đấng nói với chúng ta. Thay thế Lời của Người bằng những thứ khác làm nghèo nàn và tổn thương cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và dân của Người trong sự cầu nguyện.”

 Nó còn thích đáng không?

Thánh lễ do chính Đức Kitô lập nên trong Bữa Tiệc Ly và Người đã yêu cầu nó được tiếp tục trong ký ức về Người. Do đó, Thánh Lễ là bất tận, vì đó là một tưởng niệm về sự Khổ nạn và sự Phục sinh của Chúa Giêsu.

 Đức Thánh Cha Phanxicô, ngày 13 tháng Mười Hai năm 2017:

“Thật đáng tiếc, đối với nhiều người, Thánh lễ Chúa Nhật đã mất đi ý nghĩa của nó. Họ nghĩ rằng trở nên tốt lành và yêu thương người khác là đủ. Nghi thức Thánh Lễ Chúa Nhật cho ý nghĩa cả một tuần.”

 Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Thể ban cho người Công Giáo những gì họ cần nhất, Đức Kitô là sức mạnh của con người và là ân sủng để tiếp tục tiến bước.

 Những yếu tố cần thiết là gì?

Ngoài sự hiểu biết chung về Thánh Lễ, Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã truyền đạt những yếu tố thiết yếu.

 Đức ông Arthur Roche, Thánh bộ Phụng tự và Bí tích:

“Kinh Thánh, sự truyền đạt Lời Chúa, ban sự sống đối với việc bẻ bánh, trong đó Đức Kitô thực sự hiện diện. Chúa thực sự hiện diện trong Kinh Thánh, nhưng việc nói thực sự Lời Chúa qua bánh và rượu làm cho bánh và rượu đó hòa nhập vào thịt và máu của Chúa Giêsu Kitô.”

 Vì vậy, đó thực sự là cả hai phần của Phụng vụ làm việc cùng nhau để hoàn thành sứ mệnh của Giáo Hội. Và mầu nhiệm về sự hiện diện thực sự của Đức Kitô làm cho Thánh Lễ trở nên đặc biệt, vì giáo hội Công giáo là đức tin duy nhất để tin rằng sự hiệp thông thánh hiến thực sự là mình và máu của Chúa Giêsu.  Nguyễn Minh Sơn

558