Sidebar

Thứ Năm
01.12.2022

Noi gương Mẹ Maria bằng cách chiêm ngắm song thân của Mẹ

stss12
 Wikipedia | Domena publiczna


Nơi gia đình của các ngài, Mẹ Maria đã đến trong thế gian, cùng với mầu nhiệm Vô nhiễm Nguyên tội cao vời.

Mặc dù chúng ta biết rất ít về Thánh Gioakim và Anna, cha mẹ của Mẹ Maria, nhưng chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ các ngài vì chúng ta biết các ngài đã nuôi dạy người con gái của mình ra sao.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra một suy tư đơn về cuộc sống gia đình của các ngài khi ở Brazil vào năm 2013. Trước hết, Đức Thánh Cha lưu ý đến cách Đức Mẹ Maria được gìn giữ khỏi tội lỗi ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai trong lòng Thánh Anna.

Nơi gia đình của các ngài, Mẹ Maria đã đến trong thế gian, cùng với mầu nhiệm Vô nhiễm Nguyên tội cao vời.

Mẹ Maria đã lớn lên trong ngôi nhà của Thánh Gioakim và Anna; Mẹ được bao bọc bởi tình yêu và đức tin của của các ngài: trong ngôi nhà này, Mẹ đã học cách lắng nghe Chúalàm theo ý muốn của Người.

Thánh Gioakim và Annamột phần trong chuỗi dài những người đã lưu truyền đức tin và tình yêu của mình dành cho Thiên Chúa, thể hiện qua sự ấm áp và tình yêu từ cuộc sống gia đình, cho đến Mẹ Maria, Đấng đã cưu mang Con Thiên Chúa trong lòng mình và là Đấng đã trao ban Người Con của mình cho thế giới, cho chúng ta.

Gia đình thật nơi thích hợp để lưu truyền đức tin biết bao!

Như thế, bằng cách dành thời gian cầu nguyện với gia đình ấm áp và yêu thương này, chúng ta có thể lớn lên trong tình yêu của chúng ta đối với Mẹ Maria, Chúa Giêsu và gia đình của mình.


Tác giả: Kathleen N. Hattrup - Nguồn: Aleteia (26/7/2022)
Lược dịch: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

189