Sidebar

Thứ Sáu
02.06.2023

Ơn gọi của tôi?

Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay/ngày hôm nay được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Amen.
(Kinh Cảm ơn)

 

Ơn gọi làm người

Ơn gọi làm người là ơn gọi đầu tiên và là nền tảng của mọi ơn gọi. Từ hư vô con người trở thành hiện hữu do ý muốn của Thiên Chúa, nghĩa là Thiên Chúa nghĩ đến ta trước khi tạo thành vũ trụ. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con người, cho con người sống và hiện hữu (x. GS 9).

.... con người được tạo dựng trong ý định của Thiên Chúa: “chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất” (St 12,1). (Người trẻ và việc phân định: ơn gọi độc thân thánh hiến hay ơn gọi hôn nhân)

Ơn gọi làm Kitô hữu

“...lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời”, đây là ơn chúng ta được Chúa thương ban qua Bí tích Rửa tội, để trở thành người Kitô hữu, tức là “có Đạo”, nền tảng cho mọi ơn gọi siêu nhiên.

Chúng ta được Chúa kêu gọi là để sống với Ngài và để được Ngài sai đi (x. Mc 3, 13- 15). “Sống chứng nhân là cách thế biểu thị sống động nhất về sức mạnh yêu thương cứu độ của Thiên Chúa. Cũng như Chúa Giêsu đã đến trần gian không để tìm vinh quang cho chính mình, nhưng là để làm vinh danh Thiên Chúa và cứu độ con người, Kitô hữu bước theo Chúa Giêsu để được Tin Mừng của Người biến đổi, và qua đó họ trở nên những người đem Tin Mừng cho thế giới này” (HĐGMVN, Thư Mục vụ 2006, số 4). 

“Mỗi người tùy theo ơn Chúa ban mà phục vụ kẻ khác, như những người quản lý trung tín giữ mọi ân sủng của Thiên Chúa” (1 Pr 4,10). Có nhiều loại ơn gọi: có loại ơn gọi dành cho hết mọi người, có loại chỉ dành cho một số ít người; có loại ơn gọi cho cả đời người, có loại ngắn hạn. Loại ơn gọi cho cả đời người chính là ơn gọi bậc sống của mỗi người: sống độc thân, lập gia đình, hoặc tu trì.  (Người trẻ và việc phân định: ơn gọi độc thân thánh hiến hay ơn gọi hôn nhân)

Ơn gọi sống đời hôn nhân

Là tiếng Chúa gọi một người đi theo Chúa qua “bậc sống” gia đình. Giáo Hội khẳng định: “Vì Thiên Chúa đã tạo dựng người nam và người nữ, nên ơn gọi hôn nhân được ghi khắc ngay trong bản tính của họ.” (Sách GLHTCG, số 1603). Như vậy, Giáo Hội xác nhận ơn gọi hôn nhân đã được Chúa khắc ghi cách thâm sâu trong bản tính của người nam và người nữ khi họ được tạo dựng. Như thế, là nam hay nữ, con người đã mang một khuynh hướng sâu xa với ước muốn rất tự nhiên mình sẽ trở thành một người cha hay người mẹ trong cuộc sống gia đình. (Phân định về ơn gọi hôn nhân)

Ơn gọi sống đời tu trì

Vì yêu thương, Thiên Chúa đã mời gọi một số người gắn kết với Ngài cách mật thiết hơn trong đời sống tu trì. Cũng vậy, vì nhận ra tình yêu Thiên Chúa dành cho mình và cho nhân loại, người tu sĩ đã đáp trả bằng cuộc đời dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân. Tình yêu đó cần được nuôi dưỡng củng cố trong đời sống của người tu sĩ qua:

- Nhịp sống đều đặn hàng ngày,
- qua những giờ cầu nguyện và Thánh lễ,

- qua việc lãnh nhận các bí tích,
- qua những công việc nhỏ bé thầm lặng trong nhà,
- qua tình yêu thương họ dành cho những anh chị em trong cộng đoàn,
- và qua các hoạt động dấn thân nơi các môi trường tông đồ khác nhau.
(Làm sao tu? Tu làm sao?)

Nguồn: 
http://conggiao.info/on-goi-cti-2837

647