Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Phỏng vấn Đức Hồng y Giorgio Marengo, Giám mục Phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar - Mông Cổ

phongvanduchongygiorgiomarengogiammucphudoantongtoaulaanbaatarmongco

Đức Hồng y Giorgio Marengo, Giám mục Phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar - Mông Cổ, đã có chuyến viếng thăm và tri ân Giáo hội Công giáo Việt Nam. Sau đây là cuộc phỏng vấn Đức Hồng y do Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện.Thực hiện: 
Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam
Nguồn: Hội đồng Giám mục Việt Nam (18/3/2024)

107    19-03-2024