Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Phỏng vấn Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng Cấp Việt Nam

Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Quang - Nguyên Bề trên Giám Tỉnh Dòng Don Bosco - Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng Cấp Việt Nam trả lời phỏng vấn, nhân dịp Đại Hội Liên hiệp Bề trên Thượng Cấp Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2025, được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phát Diệm từ ngày 14-18/11/2022.Truyền thông HĐGMVN
Nguồn: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (19/11/2022)

401