Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Phụng vụ chuẩn bị cho chúng ta đón nhận Chúa Kitô trong việc rước lễ: Kinh Lạy Cha và Bẻ Bánh

 

Trong buổi triều yết chung hôm thứ Tư 14/03/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp tục loạt bài giáo lý về các phần khác nhau của Thánh Lễ, tuần này ngài tập trung vào Kinh Lạy Cha và "Bẻ Bánh". Đức Thánh Cha đã đưa ra bài giáo lý về nghi thức phụng vụ sau Kinh nguyện Thánh Thể, giúp chúng ta "chuẩn bị tâm hồn mình để tham dự bữa tiệc Thánh Thể".

Kinh Lạy Cha

Ngay sau lời đáp Amen long trọng (Amen sau Vinh tụng ca kết thúc Kinh nguyện Thánh Thể), cộng đoàn cùng đọc Kinh Lạy Cha, kinh nguyện được chính Chúa Kitô dạy cho chúng ta. Đây không chỉ là một lời cầu nguyện Kitô giáo trong số nhiều lời kinh cầu nguyện. Hơn thế, đây là "lời cầu nguyện của con cái Thiên Chúa", trong đó, như Chúa Giêsu dạy cho chúng ta, chúng ta gọi Thiên Chúa Cha. Kinh Lạy Cha, không những được đọc trong Thánh Lễ mà còn được đọc trong Kinh Sáng, Kinh Chiều của Hội Thánh, mang đặc tính Kitô hữu suốt cả ngày, hình thành trong chúng ta thái độ hiếu thảo đối với Chúa, và mối tương quan huynh đệ với người lân cận của chúng ta.

Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta "lương thực hằng ngày", một thỉnh cầu đặc biệt liên quan đến Bí tích Thánh Thể. Trong huấn từ dành cho các tín hữu hành hương Ba Lan sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thật cần thiết, nếu có ai đó đã phạm tội trọng, để được giải tội trong Bí tích Hoà giải trước khi rước Lễ - ngài nhắc nhở chúng ta rằng Mùa Chay là thời điểm tốt để xưng tội, để gặp Đấng Kitô trong Bí tích Thánh Thể.

Kinh Lạy Cha cũng mời gọi chúng ta hòa giải với anh chị em của mình, khi chúng ta cầu nguyện cho tội lỗi của mình được tha "như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con". Đức Thánh cha nói rằng như thế "trong khi chúng ta mở lòng cho Thiên Chúa, Kinh Lạy Cha cũng làm cho chúng ta hướng đến tình yêu thương huynh đệ".

Dấu chỉ bình anh và bẻ bánh

Sự hòa giải này, với Thiên Chúa và với anh chị em chúng ta, nhận được một "dấu ấn" trong nghi thức trao ban bình an. Chúng ta cầu nguyện rằng Chúa Kitô sẽ ban cho chúng ta sự bình an của Ngài, "khác hẳn với thế gian". Chúng ta không thể tiến tới rước Lễ, như lời Thánh Phaolô, mà không làm hòa với nhau.

Phần cực điểm của Thánh lễ là nghi thức bẻ bánh, "Bẻ Bánh", ngay từ thời các Tông Đồ đã được đặt tên cho toàn bộ cử hành Thánh Thể. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở các tín hữu rằng nhờ việc bẻ bánh mà các môn đệ nhận ra Chúa Phục Sinh trên đường Emmaus. Tương tự như vậy, trong Thánh lễ, "trong Bánh Thánh Thể, bị bẻ ra cho sự sống thế gian, cộng đoàn cầu nguyện nhận ra Con Chiên đích thật của Thiên Chúa, tức là Đấng Kitô Cứu Thế, và khẩn nài với Ngài, ‘xin thương xót chúng con, xin ban bình an cho chúng con’".

Đức Thánh Cha nói những lời cầu khẩn cuối cùng trước khi rước Lễ "giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn mình để tham dự bữa tiệc Thánh Thể, là nguồn mạch của sự hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em chúng ta".

Tạ Ân Phúc

629