Sidebar

Thứ Năm
29.09.2022

1040

Hôm nay, Giáo Hội hân hoan mừng lễ thánh Maria Mađalêna, một Vị Thánh được Đức Giáo Hoàng Phanxicô nâng lễ nhớ Thánh...

 

1 2 3 4 5 6 > >>