Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

51

Mùa Vọng đánh dấu sự khởi đầu Năm Phụng vụ mới của Giáo hội, đây cũng là mùa phụng vụ được cử hành trước và chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh....

 

258

Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự đã thông báo Chương trình đào tạo phụng vụ theo tinh thần của “Tông thư Desiderio Desideravi về đào tạo phụng vụ cho Dân Thiên Chúa” và theo ủy thác của...

 

313

Nếu không thể điểm lại lịch sử của hàng thế kỷ, người ta không thể không nhận ra lời tiên tri “từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm...

 

398

Bằng những lời kết thúc bài đọc: “Đó là Lời Chúa”, người đọc sách mời gọi cộng đoàn tin...

 

1 2 3 4 5 6 > >>