Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

0

Lạy Chúa Giêsu, Chúa bày tỏ vinh quang để củng cố đức tin của các môn đệ. Xin nâng đỡ đức tin của chúng con, để khi gặp thử...

 

1612

Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ. Ngài dùng nhiều cách để bày tỏ ý định của Ngài. Hôm nay Lễ...

 

8884

Lạy Chúa Cha nhân từ, / Đấng toàn năng hằng hữu, / Chúa đã tạo dựng loài người giống hình ảnh...

 

6839

Lạy Chúa Giêsu là Linh Mục đời đời / Chúa đã dùng tay các vị Giám Mục / mà thông ban bảy Ơn Thánh Thần Chúa /...

 

7521

Lạy Chúa Giêsu Kitô, / Chúa đã sống tuổi trẻ như chúng con, / Và đã gọi ngay nhiều người trẻ đến ở với Chúa. / Khi Chúa...

 

13643

Lạy Thánh Gia Nazareth , / Là gương mẫu của đời sống thánh thiện, / Công bình và yêu thương. / - Xin cho gia...

 

8685

Lạy Chúa, là Cha rất nhân từ / Vì yêu thương nhân loại / Chúa đã ban Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, / Sinh ra...