Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

492

Nếu không thể điểm lại lịch sử của hàng thế kỷ, người ta không thể không nhận ra lời tiên tri “từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm...

 

608

Bằng những lời kết thúc bài đọc: “Đó là Lời Chúa”, người đọc sách mời gọi cộng đoàn tin...

 

722

Liên quan đến đức tin, tôi chợt nghĩ đến biến cố cuộc đời thánh Augustinô – một trong những giáo phụ tên tuổi của Giáo hội, sống giữa...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 > >>