Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

5456

Hôm nay, Giáo Hội hân hoan mừng lễ thánh Maria Mađalêna, một Vị Thánh được Đức Giáo Hoàng Phanxicô nâng lễ nhớ Thánh...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>