Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

841

Vào ngày 15.5. 2022 tới đây, sau hơn 2 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô ​​sẽ chủ sự lễ phong thánh cho 10 vị chân...

 

758

Theo Phụng vụ, Chúa Nhật Lễ Lá khởi đầu cho một tuần lễ được gọi là Tuần Thánh được cử hành để tưởng nhớ một...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>