Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Quà sinh nhật.....Mẹ đã có trong tay!

duc-me

Mẹ ơi nay con mừng sinh nhật Mẹ
Không cành hoa, không miếng bánh, quà trao…
Thẹn biết bao, con giấu lệ ứa trào,
Nào dám đâu ngẩng đầu lên nhìn Mẹ.

Mẹ ơi con biết lấy gì dâng Mẹ
Xác hồn con đã nhiều lắm bụi trần
Với tấm thân con bao lần vương vấn
Đời bon chen con lạc chốn phù sinh....

Vần thơ con, khấn lạy Mẹ thương tình
Ôm lấy con trong vòng tay Mẹ nhé
Để con nghe Mẹ dịu dàng nói nhẹ
"Quà sinh nhật ...Mẹ đã có trong tay!"

Happy Birthday Mẹ yêu!!!

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

287