Sidebar

Thứ Tư
21.02.2024

Quới chức hạt Mặc Bắc học giáo lý nâng cao 2017

 

Việc học hỏi giáo lý Hội Thánh Công Giáo là điều rất bổ ích. Học giáo lý để thêm hiểu biết để yêu mến Chúa, để biết những tâm tình yêu thương, để làm chứng, để rao giảng. Đặc biệt việc học tập này còn cần thiết dành cho Quới chức biết áp dụng cụ thể trong sứ mạng “quới chức là cánh tay nối dài của Cha sở, là cộng sự viên đắc lực của quý Cha. Hẳn nhiên, việc học giáo lý cũng là mối ưu tư của quý Cha, đặc biệt đây là mối ưu tư có tầm quan trọng hang đầu của cha Quản hạt, hạt Mặc Bắc. Vì thế, hạt Mặc Bắc từ nhiều năm nay, việc học hỏi giáo lý nâng cao luôn được duy trì, hết kỳ này sang kỳ khác, hết nhóm này sang nhóm khác, như vậy việc học vẫn luôn được tiếp diễn đều đặn.

Vừa qua, ngày 25.5. 2017, Cha quản hạt cùng cha phụ trách ban giáo lý hạt đã tổ chức ngày khai giảng khóa mới, khóa giáo lý nâng cao dành cho Quới chức. Tham dự buổi học có hầu hết những quới chức còn lại của các họ đạo trong hạt Mặc Bắc, những quới chức này chưa từng học khóa trước thì hôm nay đi vào khóa học.

Các môn học chính là:

Phần Tín Lý

Phần Luân Lý

Phần bí tích

Phần lịch sử Giáo Hội

Phần lịch sử cứu độ

Phần nhân bản và các tôn giáo.

Xin Chúa ban cho quới chức siêng năng học hỏi để thêm yêu mến Chúa và Giáo Hội, thêm hăng hái cộng tác với quý Cha và luôn chu toàn bổn phận với Cha Sở, Giáo Hội.

unnamed12

unnamed11
unnamed2
unnamed3
unnamed4
unnamed5

3261