Sidebar

Thứ Hai
04.12.2023

4157

“ …Chúa Giêsu nói : Hãy vác thập giá mình mà theo Ta : Chúa Giêsu cho chúng ta bức tranh từ ngữ về khái niệm chết cho chính mình câu nói trong Phúc Âm mà chúng ta vừa nghe … Ý tưởng là không có cái gì trong cuộc đời chúng ta là...

 

3189

Dựa vào đâu để hoạt động của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ sinh hoa kết trái? Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho để diễn tả mối tương quan của Người với mỗi người môn...

 

1512

Các Giám mục, Linh mục, nhất là các cha sở phải cùng làm việc với giáo dân trong tinh thần hiệp tác, và quan tâm lo lắng cho giáo dân để họ có thể đóng góp tích cực phần chuyên biệt của mình vào sinh hoạt đa diện của Hội Thánh. Tóm lại...

 

1834

Lãnh đạo mục vụ là một hoạt động mới mẻ với hầu hết thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đảm nhận...

 

3203

Việc học hỏi giáo lý Hội Thánh Công Giáo là điều rất bổ ích. Học giáo lý để thêm hiểu biết để yêu mến Chúa, để biết những tâm tình yêu thương, để làm chứng, để rao giảng. Đặc biệt việc học tập này còn cần thiết dành cho Quới chức biết áp...

 

1 2 >