Sidebar

Thứ Năm
28.10.2021

2498

“ …Chúa Giêsu nói : Hãy vác thập giá mình mà theo Ta : Chúa Giêsu cho chúng ta bức tranh từ ngữ về khái niệm chết cho chính mình câu nói trong Phúc Âm mà chúng ta vừa nghe … Ý tưởng là không có cái gì trong cuộc đời chúng ta là...

 

2056

Dựa vào đâu để hoạt động của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ sinh hoa kết trái? Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho để diễn tả mối tương quan của Người với mỗi người môn...

 

1033

Các Giám mục, Linh mục, nhất là các cha sở phải cùng làm việc với giáo dân trong tinh thần hiệp tác, và quan tâm lo lắng cho giáo dân để họ có thể đóng góp tích cực phần chuyên biệt của mình vào sinh hoạt đa diện của Hội Thánh. Tóm lại...

 

1344

Lãnh đạo mục vụ là một hoạt động mới mẻ với hầu hết thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đảm nhận...

 

2604

Việc học hỏi giáo lý Hội Thánh Công Giáo là điều rất bổ ích. Học giáo lý để thêm hiểu biết để yêu mến Chúa, để biết những tâm tình yêu thương, để làm chứng, để rao giảng. Đặc biệt việc học tập này còn cần thiết dành cho Quới chức biết áp...

 

8489

BAN QUỚI CHỨC (Ban Chức việc) là một tổ chức đặc thù của Hội Thánh Việt Nam, đã có mặt trong các Họ Nhà Thờ và cộng tác trong...

 

2965

Ngay buổi đầu công cuộc rao giảng, đã có nhiều người tin theo Chúa Giêsu, nên Chúa đã phải thiết lập nhóm...

 

1