Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

Sách Ngôn ngữ tình yêu

Ngôn ngữ tình yêu

 
Tác giả: Gary Chapman
Dịch giả: Xuân Hương Angel
Nhà Xuất bản Phương Đông
Năm xuất bản: Tháng 3 năm 2012
Số trang: 288
Số chương: 10.
 
Cuốn sách thể hiện một cái nhìn tinh tế của tác giả về ơn gọi đích thực của con người trong Thiên Chúa. “Thiên Chúa là tình yêu” thì con người vốn được dựng nên theo hình ảnh Ngài sẽ không còn là chính nó nếu không mang nơi mình tình yêu của Ngài. Tuy nhiên, việc Thiên Chúa tỏ bày tình yêu là một chuyện còn con người có hiểu ra và đón nhận lại là chuyện khác, cũng như ta đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và diễn tả tình yêu ấy với tha nhân nhưng tha nhân có nhận ra tình yêu ấy hay không lại là vấn đề khác. Tình yêu được diễn tả bằng nhiều thứ ngôn ngữ mà nếu ta không điều chỉnh đúng tần số của nó, ta không thể đón nhận và trao ban nó cho ai được.

Tình yêu có thể được diễn tả bằng cách phục vụ, bằng lời yêu thương, bằng tặng phẩm hoặc thời gian hiện diện bên nhau… Có thể nói Thiên Chúa biểu lộ tình yêu của Ngài cho mỗi người bằng một thứ ngôn ngữ riêng và có bao nhiêu người trên thế giới thì tồn tại bấy nhiêu ngôn ngữ tình yêu. Vì thế, ta cần học hỏi và khám phá cho được ngôn ngữ tình yêu của Thiên Chúa dành cho chính mình và cho người khác để có thể có được mối tương giao thực sự trong tình yêu với Ngài và tha nhân.
1793    26-01-2017 22:03:31