Sidebar

Thứ Hai
04.03.2024

Sám Hối

Nét giả tạo bởi tô son trét phấn,
tự cho mình là ưu tú, chiên ngoan.
Tham sân si con lướt cả cộng đoàn,
khéo ngụy tạo vỏ bên ngoài hào nhoáng.

Nói về Chúa con thuộc làu bài bản,
thường lại không thực hiện Thánh Ý Ngài.
Con long trọng lời tuyên hứa sớm mai,
nhưng mau chóng vội quên lời nguyện ước.

Danh có Đạo, mê phù hoa, lạc bước,
sống xa rời lời chân lý Chúa ban.
Chẳng quan tâm bao kiếp sống cơ hàn,
tha nhân khổ, con cạn tình, thiếu nghĩa.

Tự dối lòng, dẫu tiếng đời mai mỉa,
dối anh em, dối cả Chúa từ nhân.
Tính tự tôn, ganh tỵ, thích tranh phần,
con kiêu ngạo coi mình hơn kẻ khác.

Lời Chúa hôm nay, chiếu hồn con tan nát,
không quan tâm điều chính Chúa hằng mong.
Thánh Ý Ngài cần xác định tinh thông,
ai chu toàn Thánh Ý,
kẻ đứng chót sẽ lên hàng trước hết.

Như gái điếm liệt vào hàng trắc nết,
cùng đồng hàng kẻ thu thuế tham lam.
Lòng khiêm cung nhận biết việc mình làm,
Ăn năn sám hối,
Cải tà quy chánh,
Nước Thiên Chúa vui hân hoan chào đón.

Con cúi đầu dâng tâm tư hèn mọn,
xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm.
Ray rứt tâm hồn, sám hối thành tâm,
điều cốt yếu đời con,
quyết từ nay sống chu toàn Thánh Ý.

Michel Nguyễn Sưu tầm

 

1045