Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

2334

Câu trả lời rất đơn giản: trong mắt Thầy Giêsu không ai là kẻ thù và trong tim Thầy không tồn tại hận căm. Ai đến với Thầy...

 

1896

Cuộc sống hàng ngày với những lo toan bất cập, nào là học hành, nào là lao động vất vả mưu sinh, công...

 

1233

Sáng nay, khi lên rước Mình Thánh Chúa, linh mục chủ tế đặt vào lòng bàn tay tôi một nửa chiếc bánh tròn. Thoạt đầu,...

 

3297

Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy...

 

1637

Lễ giúp chúng ta hy vọng và thu đạt mục đích tối chung. Nhưng thực tế chúng ta tham dự lễ trọng này như thế nào?...

 

5699

Cầu nguyện, làm việc lành giúp các đẳng đó là giữ tình liên kết của Giáo hội. Việt nam chúng ta phần lớn tin ông bà, cha mẹ qua đời rồi,...

 

1270

Thật ra, Chúa dựng nên con người, có hồn có xác, vì có xác nên cũng phải tan rã, phải chết; nhưng...

 

1078

Chúa giáng trần chuộc tội, không xóa mầm hỗn loạn giặc giã, mà Chúa đã cho con người biết dùng tự do để chiến thắng...

 

1249

Đạo đức có thể hiểu là lề lối, là luật lệ dẫn đưa con người tiến trên con đường đức hạnh, con...

 

0

Hỏi: Chúa dựng nên ta làm chi? Thưa: cho đặng thờ phượng kính mến Chúa và hưởng phúc đời đời....

 

1911

Đời có khổ, không ai cãi, ai ai cũng nhận; nhưng nếu nói đời là toàn khổ thì quá đáng. Ông Trời tạo ra con người, bắt con...

 

1415

Xưa giữ chay 40 ngày. Dĩ nhiên giảm chi phí thì giữ lại được một ít tiền. Hội thánh muốn ta dùng số tiền đó bố thí...

 

1396

Người ta cũng dùng tiền bạc, danh vọng... mà đo lường nhân phẩm, giai cấp, đưa đến chia rẻ, khinh...