Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

1074

Chúa tạo dựng con người có nhân vị riêng biệt, tách rời khỏi Chúa; nhưng Chúa muốn cho con người quy hướng về Chúa, kết hợp với Chúa. Do...

 

1199

Tháng năm chúng ta kính nhớ lời thưa vâng của Mẹ Maria, và cũng thấy tác động của Giuse tuân phục, lãnh sứ mạng. Hai Ngài có...

 

1143

Nhìn thoáng qua những lối sống đạo, chúng ta thấy nhiều lối mâu thuẩn, không tốt và có khi tai hại nữa. Chúng ta cũng nhận...

 

0

Đạo chúng ta có thể hiểu là đường, là lề lối, có thể là một kỷ luật đòi chúng ta phải giữ. Chính việc giữ đạo như...

 

7098

Đặc điểm của ông là nhìn Đạo, thấy nơi Đạo, một đường lối trị dân bình thiên hạ. Ông thấy Đạo là “Tịnh” và ông thấy đó...

 

2789

Lạy Chúa, xin Chúa chúc phước lành cho tôi nay ở đời giữ đạo cho trọn, đặng dấu lành tôi ngay con thảo, sau khỏi thế đặng phước vô cùng. Kính nhờ phép mầu nhiệm ra đời; thật là phép rất cao rất...

 

1912

Giả như trong quốc pháp vua chúa phán dạy điều gì, thì thứ dân phải cứ; song cũng phải vưng cứ lời cha mẹ, khi người dạy những điều phải lẽ, mới gọi là kẻ tận trung tận hiếu; bằng...

 

2056

Tà ma, thịt mình, thế tục, là ba thù rất dữ, hằng cám dỗ ta nhiều đàng khéo léo, hoặc dùng phú quý công danh, hoặc dùng bói khoa thuật số, hoặc dối lời lành dữ,...

 

2368

Vậy trước khi ĐCG ra đời một trăm năm, thì trong nước Giuđêa những giặc giã, anh em đồng bào đương tranh chém giết nhau, chẳng khi đừng, đó là dấu loài người...

 

2297

Đời hoàng đế Âucuxitô trị vì nước Rôma, cả và thiên hạ bình an thới thạnh đặng bốn mươi năm, thì ĐCT mới ra đời, như lời thánh tiên tri đã hứa thuở trước rằng: Bao...

 

2162

Thuở ấy vua Navôcô dạy đúc tượng vua bằng vàng, bề cao sáu mươi thước, ngang lưng sáu thước, cùng dạy dân trong nước phải thờ phượng tượng ấy....

 

3966

Trong sách các thánh Tiên tri nói rằng: ĐCT để dành nước Axiria nên như roi đánh các nước thế gian, Vua Navôcô thứ nhứt trị nước Axiria,...

 

2323

Thánh tiên tri Ixaia cùng cả và dân đều gắn vó nài xin cùng ĐCT. thì người bỏ chẳng đặng lời kẻ khiêm nhượng. Vậy nội đêm ấy vua...

 

3237

Vua Salômong lâu năm trị nước bằng an, nội trào ngoài quận đều đặng thái bình; bỡi vua phú quý kể chẳng xiết, thì tràn ra đến binh dân phú tức thanh...

 

2026

Vua Đavít có lòng thờ phượng ĐCT thật, thì dạy quân dọn dẹp trong thành Giêrusalem, và làm một nhà tạm che những màn quý đẹp, lại...

 

1830

Vua Saolê phạm tội mất lòng ĐCT càng ngày càng thêm, nên Chúa dạy ông Samue trao quờn cho người khác lên làm vua. Song le thánh tiên tri suy...

 

1207

Các dòng con cháu ông Giacop tụ hiệp tại thành Maxipha, là nơi cất nhà thờ Đ C Trời thuở ấy, mà định phạt kẻ có tội. Khi dân đã tra hỏi...

 

2145

Từ ông samson sinh thì đoạn, có nhiều tướng lên trị dân Isarae. Nhưng mà khi ấy ai nấy chẳng còn giữ luật nhặt phép, muốn làm sao thì làm....