Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

209

Sống yêu thương là cách thể hiện tình người rõ nét nhất, và nếu ta sống tình người nó sẽ...

 

376

“Phần anh em là những kẻ phải chịu đau khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên...