Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

744

“Đừng nghĩ có tiền mới có thể làm bác ái? Chúng ta có thể bác ái bằng một nụ cười, một cái bắt tay, một sự cảm thông, một...

 

2378

Trong Mầu Nhiệm Cao Cả của Ba Ngôi Cực Thánh, chúng ta có mối tương quan khác nhau với mỗi Ngôi vị. Giống như nhiều Kitô hữu, chúng ta có sự hiểu biết,...

 

309

Giống như sự Phục sinh, biến cố Chúa Giêsu thăng thiên là một mầu nhiệm có nguồn gốc lịch sử và được đề cập trong Kinh thánh, cụ thể là trong phần cuối Tin mừng Matthêu và phần đầu...