Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

157

Thánh Giuse không gây chú ý về mình. Ngài lắng nghe và hành động, nêu gương cho người môn đệ phải như thế nào: một người nghe “lời...

 

260

Nếu không biết cách cầu nguyện thì bạn sẽ khó mà cầu nguyện được. Nên cần phải học cho biết cách cầu nguyện. Trước hết...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>