Sidebar

Chúa Nhật

01.10.2023

1327

Vấn đề học đạo thuộc loại khẩn thiết trong đời sống con người. Từ mới sinh, đã bắt đầu học nhìn, học...

 

806

Khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa đã tuyên bố: Đã hoàn tất (consumatum)! Xem ra Chúa không...

 

1025

Trong cuộc giữ đạo, thỉnh thoảng chúng ta dùng tiếng tôn sùng. Dùng thế là dùng, nhưng ý nghĩa...

 

1481

Hội Thánh dùng tháng 10 để khuyến khích thúc đẩy tín hữu hâm mộ lần chuỗi Môi Khôi. Lần chuỗi...

 

1080

Có lẽ không mấy dân tộc công giáo đọc kinh nhiều như dân tộc mình. Thời xưa không mấy gia...

 

1140

Chúa tạo dựng con người là thánh, là hạnh phúc. Sau nguyên tội, Chúa cứu chuộc, Chúa cũng ban...

 

973

Tôn thờ vì mầu nhiệm nhập thể đã làm cho nhân tính của Chúa được như đồng hóa với thiên tính,...

 

1261

Đạo là hồng ân Chúa ban cho nhân loại. Đạo là tia sáng soi dạy cho con người biết có ông trời, có Đấng Tối Cao. Đạo cũng là đàng, là lề lối,...

 

1584

Chúa là tình yêu. Vì yêu Chúa đã tạo dựng. Cũng bởi tình yêu vô cùng nên Chúa đã tái tạo nhân loại. Dĩ nhiên lề lối hay lề luật...

 

260

Nói đến tình yêu... tôi nghĩ khi tôi thấy một người nào đó, tự nhiên tôi thích, không biết tại sao, đặc biệt là người khác...

 

912

Nghịch với sướng giả là khổ thật, còn với sướng thật thì khổ có thể hiểu là chưa được sướng thật, khổ như thế không hẳn là nghịch, không đẹp hơn...

 

0

Chay tịnh là chế ngự. Muốn chế ngự đòi phải sám hối. Chế ngự giả định mình buồn khổ, mình không thích, mình ghét...

 

1118

Chúa vì yêu nên mới tạo dựng muôn loài muôn vật. Tuy tạo dựng mọi vật và người khác biệt nhau, nhưng...

 

3366

Qua tuần lễ hiệp nhất chúng ta cũng đã theo ý Hội Thánh cầu cho hiệp nhất. Hội Thánh lưu tâm đến hiệp nhất các...

 

1064

Nhờ mạc khải chúng ta có thể nhận định: Sống thánh (người thánh) là sống thiện hảo hoàn hảo. Chí có Chúa là tuyệt thánh,...

 

1232

Không có khổ nhọc, thì chúng ta cũng thiếu phương tiện lánh tội, tập nhơn đức; nhờ khổ nhọc chúng ta có được môi...

 

1006

Chúa tạo dựng con người có nhân vị riêng biệt, tách rời khỏi Chúa; nhưng Chúa muốn cho con người quy hướng về Chúa, kết hợp với Chúa. Do...