Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

4219

Nghe từ "Vĩnh Biệt" tự nhiên lòng chúng ta chùng xuống. Sao mà thấy xa vời và não lòng quá. Lời vĩnh biệt làm cho lòng xôn sao rụng rời. Một...

 

1164

Nhiều người tin rằng: Chết là hết. Tin Mừng Phục sinh là câu trả lời của Chúa cho riêng họ: Không, chết chưa...

 

0

Cầu nguyện là tưởng nghĩ đến Chúa với tâm tình thân mật, thiết tha. Cầu nguyện là tìm hiểu rằng ta được Chúa thương yêu, giữ gìn, coi sóc. Cầu nguyện là...

 

308

Ngày 13 tháng 7 năm 1917, tại Fatima, Ðức Mẹ đã hiện ra lần thứ ba với Lucia, Giaxinta, và Phanxicô, cho ba em nhìn thấy hỏa ngục và những hình...

 

1378

Dù muốn dù không, con người ở thời đại nào luôn luôn ở trong sự giằng co giữa tâm linh và vật chất, hồn với xác vẫn...

 

0

Mỗi một giây phút qua đi trong cuộc sống của chúng ta phải chăng không là một món nợ với mọi...

 

1039

Nó không thích đọc kinh tối. Nếu được phép nói thật lòng mình, nó sẽ hét to lên: con ghét đọc...

 

1912

Lạy Chúa, có Chúa là đời con sẽ êm vui. Xin cho chúng con biết tìm về bên Chúa ẩn thân....

 

1916

Cầu nguyện sẽ sinh ích cho chính đời sống của chúng ta trước. Có những tâm tình cầu nguyện chỉ để thỏa mãn những...

 

3239

"Anh cứ về nhà và kể lại mọi điều Thiên Chúa đã làm cho anh." Anh ta ra đi, rao truyền cho cả...