Sidebar

Thứ Ba
28.05.2024

Sống theo Luật mới của Chúa Giêsu

Thứ Năm tuần X TN

Mt 5, 20-26

jesusteaching sermononthemountSau khi Đức Giê-su ban bố Luật mới, (Mt 5,17-20) cho thấy Ngài không nhằm hủy bỏ luật cũ, dù chỉ là một chấm một phẩy, nhưng muốn kiện toàn nó. Ngài kiện toàn thế nào? Đức Giê-su dạy các môn đệ nghĩ xa hơn vẻ bề ngoài của những điều khoản, nguyên tắc, để đạt tới chính cái tinh thần, cái cốt lõi của luật. Bài Phúc âm hôm nay nói lên tinh thần ấy.

Luật cũ trích trong sách (Xh 20,13) và sách (Đnl 5,17) có ghi: “Ngươi không được giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa”. Còn Luật mới: “bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị tóa án luận phạt.” Hai luật này có một khoảng cách rất lớn: theo Luật cũ, giết người bị đưa ra tòa là đương nhiên, còn Luật mới chỉ là “phẫn nộ” tức là nóng giận, một hành vi chưa thể gây ra hậu quả nghiêm trọng mà chỉ là “mầm mống” có xu hướng dẫn đến hành vi phạm tội. Như thế, Đức Giê-su nhắm tới khía cạnh nội tâm, cái tâm thức bên trong con người, cần phải thay đổi trước khi hành động. Do vậy, Luật mới đòi thực thi bác ái và yêu thương.

So sánh Luật cũ và Luật mới, Đức Giê-su đưa ra cách nhìn xa hơn: Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Tuy nhiên, đây là cách nói cường điệu của người Phương đông, không nên hiểu theo nghĩa đen, mà chúng ta phải hiểu theo tinh thần của nó. Tinh thần mà Đức Giê-su muốn người môn đệ phải theo là tinh thần “anh em”. Đếm trong ba câu từ 22-24, chương 5, thánh sử Mát-thêu đã dùng đến 4 lần chữ “anh em”. Như thế, thánh sử cho chúng ta hiểu ngầm hai điều quan trọng.

Thứ nhất, nếu mọi người xem nhau là anh em thì hiểu ngầm rằng mọi người đều có cùng một Cha, chung một niềm tin. Vì thế, anh em hãy yêu thương nhau, nếu anh em không thương nhau được thì cũng thương nhau vì Chúa.

Thứ hai, nếu đã xem nhau là anh em thì phải cư xử với nhau không theo Luật mà là theo tình, đúng như các cụ thường nói: “một trăm cái lý không bằng một tí cái tình”.

Vì thế, nhiều người bị hiểu lầm và họ đã không đến nhà thờ nữa, khi đọc: Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Họ không đến nhà thờ vì cho rằng tại họ còn có chuyện buồn với người khác. Do đó, họ không xứng đáng cho Chúa ngự vào tâm hồn. Thực ra, ta phải phân biệt: khi ta là nguyên nhân gây chuyện buồn phiền cho người khác thì ta mới không xứng đáng đến bàn thờ; còn ngược lại, khi ta là nạn nhân bị người khác làm buồn thì ta có gì không xứng đáng đâu và hãy chủ động tham dự thánh lễ một cách tích cực để hưởng nhờ ơn Chúa.

Sống tinh thần Luật mới là sống trong bình an và con người nội tâm trước mặt Chúa. Sống tinh thần Luật mới là sống hòa thuận yêu thương anh em, saống vì tình mà không vị Luật.

Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tâm hồn chúng con và xin giúp chúng con biết tự chủ bản năng, kiên trì cầu nguyện để lắng nghe, thực thi Luật Chúa trong suốt cuộc đời. Amen!

Nhóm suy niệm BC

739    13-06-2019