Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Sosthenes là ai trong Kinh Thánh?

sosthenes
 Bartolomeo Montagna | Public Domain


Người ta biết rất ít về Sosthenes
(Xốtthênê hay Sôtênê), mặc dù ông được nhắc đến hai lần trong Tân Ước và được nhìn nhận là một vị thánh trong Giáo hội Đông phương.

Có rất nhiều cái tên được nhắc đến trong Tân Ước và một trong số đó là Sosthenes. Mặc dù cái tên đó chỉ được nhắc đến hai lần trong toàn bộ Kinh Thánh, nhưng ông được xem nhưmột người anh em” của Thánh Phaolô Tông đồ.

Lần đầu tiên chúng ta gặp tên này là trong sách Công vụ Tông đồ.

Thời ông Galion làm thống đốc tỉnh Akhaia, người Do Thái nhất tề nổi dậy chống ông Phaolô; họ đưa ông ra toà và nói: “Tên này xúi giục người ta tôn thờ Thiên Chúa trái với Lề Luật.” Ông Phaolô toan mở miệng, thì ông Galion đã nói với người Do Thái: “Hỡi người Do Thái, giả như có gì là trái Luật hay phạm pháp, thì lẽ đương nhiên là tôi sẽ chịu khó nghe các ông. Nhưng đây lại là những chuyện tranh luận về giáo thuyết, danh từ, luật lệ riêng của các ông, thì các ông hãy tự xét lấy. Phần tôi, tôi không muốn xét xử những điều ấy.” Rồi ông đuổi họ ra khỏi toà án. Mọi người liền túm lấy ông Xốtthênê (Sosthenes), trưởng hội đường, mà đánh túi bụi ngay trước toà án. Nhưng ông Galion chẳng bận tâm gì về việc này.

Cv 18,12-17

Bản văn này cho thấy Sosthenes chính là trưởng hội đường ở Côrintô.

Sau đó trong bức thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô, Sosthenes còn được ghi nhận là đồng tác giả của bức thư này.

Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Kitô Giêsu, và ông Xốtthênê (Sosthenes) người anh em của chúng tôi, kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Côrintô...

1Cr 1,1-2

Có thể cả hai đều là cùng một người, nhưng các nhà sử học có xu hướng không đồng ý về việc họ có ý đề cập đến cùng một người hay không.

Ngoài Kinh Thánh, truyền thống cho rằng Sosthenes là một trong 70 môn đệ của Chúa Giêsu.

Giáo hội Đông phương mừng kính Thánh Sosthenes vào nhiều ngày khác nhau mỗi năm và đề cập đến thánh nhân trong phụng vụ của họ.

Lạy Thánh Tông đồ Sosthenes của Nhóm Bảy Mươi;
Xin cầu khẩn Đấng Nhân Từ;
Để ban ơn tha thứ cho linh hồn tội lỗi của chúng con.

Mặc dù chúng ta có thể không biết nhiều về Sosthenes, nhưng nếu Thánh Phaolô xem ông như một “người anh em” và giao cho ông cùng viết một bức thư cho Hội Thánh ở Cornitô, thì có thể ông xứng đáng là một môn đệ của Đức Kitô.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (15/01/2023)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

337    17-01-2023