Sidebar

Thứ Ba
05.12.2023

Sự chuyển hóa của lớp từ ngữ Công giáo vào tiếng Việt toàn dân

suchuyenhoacualoptunguconggiaovaotiengviettoandan-1
SỰ CHUYỂN HÓA CỦA LỚP TỪ NGỮ CÔNG GIÁO VÀO TIẾNG VIỆT TOÀN DÂN

(Trên cơ sở ngữ liệu một số tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam)

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về sự chuyển hóa của một số từ ngữ Công giáo tại Việt Nam vào lớp từ ngữ tiếng Việt toàn dân, qua ngữ liệu của một số tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam. Nghiên cứu vừa là tiếng nói về sự tương tác giữa ngôn ngữ - văn hóa Việt với Công giáo, vừa là một “bước thử” cho hướng nghiên cứu tương đối mới trong lĩnh vực ngôn ngữ tôn giáo.

 Tác giả: Linh mục Giuse Vũ Văn Khương
Nguồn: Giáo phận Hải Phòng (06/6/2023)

144