Sidebar

Thứ Ba
28.05.2024

Sử dụng tài năng thế nào?

Thứ 7 tuần XXI thường niên
(Mt 25, 14-30)

Giỏi giang chắc hẳn luôn là điều mà con người trong thế giới ngày hôm nay đều mong muốn cho mình và cho những người thân cận của mình. Con người sẽ tìm mọi cách để làm cho tài năng của mình ngày một tăng lên: học hỏi, tìm tòi,… nhưng kết quả thu được với từng người lại khác nhau, có người được rất nhiều, nhưng cũng có những người không thêm được tí nào. Tại sao lại như thế? Thánh Mát-thêu trong Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta một dụ ngôn đáng để lắng nghe và suy ngẫm. Tại sao ông chủ lại đưa cho người này năm nén, người kia hai nén, và người khác nữa một nén? Sao ông không cho các đầy tớ như nhau? Phải chăng ông quý đầy tớ này hơn đầy tớ kia? Câu trả lời đã được thánh Mát-thêu trả lời ngay sau đó: tuỳ vào khả năng của từng người. Như thế, ông chủ hiểu các đầy tớ, biết được khả năng của từng người thế nào để có thể trao tài sản của mình. Thiên Chúa cũng vậy, Người biết tất cả, từng người chúng ta, bởi chính Người đã ban cho từng người chúng ta một khả năng nhất định, nên Người cũng trao cho chúng ta quả lý tài sản của Người.

Cũng như các đầy tớ đã dùng khả năng của mình để quản lý tài sản của chủ, chúng ta cũng cần phải sử dụng tài năng Chúa ban cho mình để quản lý tài sản của Thiên Chúa. Khả năng mà Chúa ban cho từng người là khác nhau, thế nên Thiên Chúa cũng đòi hỏi từng người cách khác nhau. Hãy sử dụng tài năng Chúa ban cho mình để quản lý và sinh lời tài sản Chúa đặt cho mình cách tốt nhất. Đừng nhìn sang người khác để chỉ làm việc nhỏ bé như họ thôi, bởi Chúa ban cho họ tài năng có thế, còn tài năng Chúa ban cho tôi khác mà. Đừng nghĩ mình có thể làm được những điều vĩ đại, bởi Chúa không ban cho ta tài năng để làm những điều vĩ đại, nhưng chỉ làm với hết khả năng mà Chúa ban cho mà thôi. Điều Chúa muốn nơi từng người không giống nhau, nhưng phần thưởng thì giống nhau. Điều này đã được Tin Mừng hôm nay nói rõ: người có năm nén sinh lời được năm nén khác, phần thưởng là hãy vào và hưởng niềm vui của chủ ngươi; và người có hai nén sinh lời được hai nén khác, phần thưởng cũng thế thôi là hãy vào và hưởng niềm vui của chủ ngươi.

Phải sử dụng tài năng thế nào cho hợp với điều Chúa muốn? Thưa đơn giản thôi, hãy làm việc với hết sức của mình, với hết tài năng mà Chúa đã ban cho mình. Bởi Chúa không bao giờ gửi đến cho chúng ta những công việc vượt quá sức của ta, bởi ơn Chúa ban luôn đủ cho chúng ta. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con được sống trên thế gian này, được Chúa ban cho tài năng. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ, để chúng con biết sử dụng hết tài năng mà Chúa đã ban cho mình để làm sinh sôi tài sản mà Chúa đặt nơi chúng con, để ngày sau chúng con cũng nhận được phần thưởng là được hưởng hạnh phúc trong nhà Chúa. Amen.

Nhóm suy niệm BC

746    31-08-2019