Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Sự kết thúc của thời gian

image012345678910111213


Chúa à, con đang là dở dang cuộc sống với bao ước mơ và dự tính cho một tương lai, bỗng dưng Chúa đánh thức cảnh tỉnh con về sự kết thúc của thời gian, về ngày Chúa trở lại.

Ngày đó, lòng bác ái của con sẽ trở thành một cuốn sách mở toang cho tất cả mọi người cùng xem, nhưng nó thưa thớt quá Chúa ơi. Con không quen hình ảnh của một Thiên Chúa bần cùng ngửa tay xin, một Thiên Chúa hôi tanh bệnh tật, một Thiên Chúa già nua kém cỏi, một Thiên Chúa không còn cơ hội thoát khỏi tù đày. Ôi, con để mình mất đi bao cơ hội tiếp cận thật gần một Thiên Chúa, gần đến nỗi con có thể chạm sờ được. Con sẽ bị xét xử vì tội thiếu sót, không làm điều tốt cho tha nhân.

Lạy Chúa, xin cảnh tỉnh con Chúa ơi. Con muốn dùng hôm nay, ngay lúc này và những ngày kế tiếp, để làm tất cả những gì con có thể theo thánh ý Chúa muốn nơi con. Xin giúp con hiểu được sự vĩ đại của khoảnh khắc thời gian ngừng trôi đó mà gom đầy những gì con cho đi. Vâng, con muốn được gom đầy những gì con cho đi, để làm hành trang cho sự khởi đầu của ngày tuyệt vời nhất, ngày Chúa trở lại.


Tác giả: Thérèse Hạt Cát

241