Sidebar

Thứ Hai
26.09.2022

Sự khác biệt giữa Chúa Thăng Thiên và Đức Mẹ Lên Trời

assensionassumption
 Public Domain


Các thuật ngữ 
“Chúa Thăng Thiên” (ascension) “Đức Mẹ Lên Trời” (assumption)vẻ dùng để mô tả cùng một hành động, nhưng có sự khác biệt lớn giữa hai hành động này.

Trong Giáo Hội Công Giáo có hai lễ, một lễ được gọi là Chúa Giêsu Thăng Thiên” (Ascension of Jesus) và lễ còn lại được gọi là Đức Mẹ Đồng Trinh Lên Trời” (Assumption of the Virgin Mary). Cho dù cả hai thuật ngữ này đều chỉ việc đi lên thiên đàng, nhưng trên thực tế, có một sự khác biệt lớn.

Chúa Giêsu Thăng Thiên (Ascension of Jesus)

Từ điển Bách khoa Công giáo đưa ra một định nghĩa ngắn gọn về trường hợp đầu tiên này.

Đức Kitô lên trời bằng chính quyền năng của Người trước mặt các môn đệ vào ngày thứ bốn mươi sau biến cố Phục sinh của Người.

Cụm từ quan trọng trong định nghĩa này là bằng chính quyền năng của Người”.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa, và điều đó có nghĩa là khi trở về thiên đàng, Người đã làm như vậy bằng chính quyền năng của Người chứ không phải bởi bất kỳ quyền lực bên ngoài nào khác. Người chính là nguyên nhân của việc Người thăng thiên, điều này một lần nữa chứng minh rằng NgườiThiên Chúa.

Đức Trinh Nữ Maria Lên Trời (Assumption of the Virgin Mary)

Tuy nhiên, việc Đức Trinh Nữ Maria lên trời lại hoàn toàn khác. Mẹ đã được đưa lên trời bởi quyền năng của Thiên Chúa chứ không phải của chính Mẹ. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo đưa ra một diễn tả ngắn gọn như sau.

Sau cùng, Đức Trinh Nữ Vô nhiễm, được gìn giữ tinh tuyền khỏi mọi tì vết nguyên tội, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả xác cả hồn, và được Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để Mẹ được đồng hình đồng dạng cách sung mãn hơn với Con mình, là Chúa các chúa và là Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.” Cuộc Lên trời của Đức Trinh Nữ rất thánh là sự tham dự độc nhất vô nhị vào sự Phục sinh của Con mình và là việc thể hiện trước sự phục sinh của các Kitô hữu khác...” (GLHTCG, số 966)

Mẹ không phải là chủ thể có thể tự nâng mình lên thiên đàng. Chính Thiên Chúa đã nâng Mẹ lên để ở với Người.

Đó là một sự khác biệt quan trọng, vì sự khác biệt này nhìn nhận bản tính của mỗi vị: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, còn Mẹ Maria thì không.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (13/5/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

246