Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Sứ mệnh can trường của Mẹ Czacka dành cho người mù

web3rozaczackapublicdomain
 Public Domain


Mẹ Czacka bị mù khi còn trẻ và sau đó dành phần đời còn lại của mình để phục vụ những người mù ở Ba Lan.

Mẹ Róża Czacka sinh ngày 22 tháng 10 năm 1876, trong một gia đình quý tộc Ba Lan, có tước hiệu trang trọng là nữ bá tước. Mẹ được học hành cao khi còn trẻ, nhưng sau đó một tai nạn đã thay đổi hoàn toàn phần đời còn lại của Mẹ.

Mẹ Czacka bị ngã ngựa ở tuổi 22 và bị mù ngay lập tức. Các bác sĩ đã được mời đến, nhưng việc này nhanh chóng trở nên rõ ràng là không thể làm gì được.

Tuy nhiên, vị bác sĩ đã giao cho Mẹ Czacka một nhiệm vụ mới.

Ông đã nói với Mẹ rằng, “ có học thức. Hãy chăm sóc những người mù trong vùng, vì không ai làm cả.

Điều này đã mang lại cho Mẹ một mục đích mới và thay vì tuyệt vọng vì sự mù loà của mình, Mẹ đã biến nó thành một cơ hội.

Trong 10 năm, Mẹ Czacka đã đi khắp châu Âu để khám phá những cách mới để chăm sóc người mù. Mẹ đã trở về với những kiến ​​thức mà mình có được và thành lập Hiệp hội Chăm sóc Người mù vào năm 1911.

Năm 1918, Mẹ cảm thấy được Chúa kêu gọi theo đuổi sứ mệnh này của mình trong bối cảnh của một đời sống tu trì và trở thành Mẹ Elżbieta và thành lập các Dòng Nữ tu Thánh Phanxicô, Các Tôi tớ Thập giá.

Công việc của Mẹ đã giúp đỡ vô số người mù ở Ba Lan và khắp Châu Âu. Mẹ sống sót sau Thế chiến thứ Hai, trở thành một phụ tá quan trọng cho phong trào Chính phủ ngầm Ba Lan.

Mẹ qua đời vào ngày 15 tháng 5 năm 1961, sau một thời gian ngắn chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Tấm gương anh hùng của Mẹ đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người, dẫn đến việc Mẹ được tuyên Chân phước vào ngày 12 tháng 9 năm 2021.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (15/9/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

369