Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Sự tôn kính dành cho Thập giá trong lãnh vực nghệ thuật

Vào ngày 14 tháng 9, chúng ta mừng ngày kỷ niệm việc khám phá ra cây Thập giá thật của Thánh nữ Helena.

Vào ngày lễ Suy tôn Thánh giá, chúng ta đánh dấu ngày mà Thánh nữ Helena, mẹ của Hoàng đế Constantine, đã đến viếng thăm Jerusalem vào thế kỷ thứ 4 và khám phá ra cây Thập giá thật.

Truyền thống cho chúng ta biết rằng Thánh nữ Helena, khi đi cùng với Thánh Macarius, Giám mục Jerusalem, đã tìm thấy ba cây thập giá được chôn bên dưới một ngôi đền ngoại giáo. Sau khi khai quật các cây thập giá, Thánh nữ đã đặt từng cây thập giá lên một người phụ nữ bị bệnh. Khi được cây thập giá thứ ba chạm vào, người phụ nữ đã được lành bệnh một cách kỳ diệu, và người ta xác định rằng đây là cây thập giá mà Chúa Giêsu đã chịu chết trên đó.

Vào ngày lễ hôm nay, chúng ta cũng tưởng niệm việc cung hiến một ngôi thánh đường được xây dựng trên địa điểm khám phá ra cây Thập giá vào năm 335. Đã bị phá hủy bởi người Ba Tư vào năm 614, ngôi thánh đường đã được quân Thập tự chinh thay thế bằng ngôi Nhà thờ Mộ Thánh vào năm 1149.

Các bức tranh nghệ thuật dưới đây miêu tả việc Thánh nữ Helena tìm ra cây Thập giá thật.

a112
 Thánh nữ Helena và việc khám phá ra cây Thập giá thật,
bản
phác hoạ của người Hy Lạp trong khoảng các năm 879-883 sau Công nguyên

 

a2
 Cây Thập giá thật của Agnolo Gaddi,
năm 1380

 

a3
 Cây Thập giá thật của một người Hà Lan vô danh,
vào khoảng năm 1420 

 

a4
 Thánh nữ Helena tìm thấy cây Thập giá thật của Palma il Giovane,
khoảng các năm 1620-1625

 

a5
 Tìm thấy cây Thập giá thật của Tintoretto,
năm 1578

 

a6
 Tìm thấy cây Thập giá thật của Muszyński,
khoảng các năm 1654-1658

 

a7
 Việc tìm thấy Thập giá thật của von Aachen,
khoảng năm 1589


Tác giả: Zelda Caldwell - Nguồn: aleteia.org (14/9/2021)

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

469