Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Suy niệm: Chiều kích vô cùng

extremely-dimension


PHÚC ÂM: Mt 8, 5-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng".

SUY NIỆM
CHIỀU KÍCH VÔ CÙNG

“Các dân nước sẽ đổ về đó!”.

Trong “The Fight”, “Cuộc Chiến”, John White viết, “Một nhân chứng tốt, khác với một người bán hàng; người ta nhấn mạnh vào ‘một người làm chứng’ hơn là một sản phẩm! Người ấy như bảng chỉ đường; không quan trọng họ già, trẻ, đẹp, xấu; chỉ cần chỉ đúng hướng và dễ hiểu. Là nhân chứng Kitô, chúng ta phải sống làm sao để chỉ được ‘chiều kích vô cùng’ của ơn Ngài cứu độ!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Mùa Vọng, mùa gẫm suy ‘chiều kích vô cùng’ của ơn Thiên Chúa cứu độ! Bàn tiệc Lời Chúa Mùa Vọng sẽ cống hiến cho chúng ta những món ăn tuyệt vời từ các bài đọc Cựu Ước, đặc biệt với ngôn sứ Isaia. Chẳng hạn hôm nay, Isaia mời chúng ta chiêm ngắm ‘Chồi Lộc Đavít’, Đấng sẽ sinh làm người nơi Bêlem tối tăm; rồi đây, sẽ trở thành Ánh Sáng Muôn Dân!

Isaia nói đến “Núi nhà Chúa được xây trên đỉnh các núi; núi ấy sẽ cao hơn các đồi, muôn dân nước sẽ đổ về đó”. Ở Cận Đông cổ đại, núi được coi là nơi cư ngụ của thần linh. Isaia ngước nhìn núi nhà Chúa ở Giêrusalem, nơi ông nhìn thấy các dân tộc tuôn về để kính tôn Ngài. Mùa Vọng, mùa ngước nhìn Đền Thờ Giêsu, đền của giao ước mới; Đấng đã sống lại vinh quang “cao hơn những ngọn núi, vượt trên mọi ngọn đồi”. Nơi Ngài, các dân tộc với con số muôn vàn sẽ đổ về. Trong những ngày đầu của Kitô giáo, nào ai có thể nghĩ rằng, một ngày nào đó, mối hiệp thông của nó sẽ lên tới con số ‘tỷ’, một con số không có trong bất kỳ từ vựng nào vào thời đó!

Cũng từ Giêrusalem, rồi đây, với các môn đệ Giêsu, Tin Mừng Đức Kitô sẽ loan truyền đến mọi hang cùng ngõ hẻm, bất chấp mọi biên giới, vượt quá mọi lãnh thổ, đạt đến một ‘chiều kích vô cùng’, kể cả các tâm hồn và muôn vạn con tim. Thật lạ lùng, Giêrusalem không còn là trung tâm thờ tự; vì ở đâu có các Kitô hữu, ở đó có Đền Thờ và sự hiện diện của Đấng Phục Sinh. Thông điệp được rao truyền là thông điệp hoà bình và yêu thương, “Họ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái”; một thông điệp không chỉ để rao giảng nhưng cần được sống! Vậy mà, để có thể loan truyền sứ điệp đó, chúng ta cần được lấp đầy bởi Giêsu; và rồi, cùng Ngài ra đi, đến với các tâm hồn, nói với họ như Isaia đã nói, “Hãy đến, hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa”; và cùng họ cất lên, “Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa” như lời Thánh Vịnh đáp ca!

Thật trùng hợp, Tin Mừng hôm nay nói đến sự lấp đầy đó. Chúa Giêsu không cần lấp đầy nhà viên đại đội trưởng khi ông mời Ngài đến chữa cho đầy tớ ông, nhưng Ngài cần lấp đầy lòng ông. Và quả như vậy! Trước niềm tin của viên sĩ quan ngoại giáo, Chúa Giêsu sững sờ, “Tôi không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Tôi cũng nói cho các ông biết, nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong Nước Trời”. Bữa tiệc Chúa Giêsu nói đến là bữa tiệc trong Vương Quốc Chúa Cha, bữa tiệc mà thực khách đến từ phương đông, phương tây rõ ràng tiên báo ‘chiều kích vô cùng’ của ơn Ngài cứu độ!

Anh Chị em,

“Các dân nước sẽ đổ về đó!”. Các dân nước cần những bảng chỉ đường, vốn “cần chỉ đúng hướng và dễ hiểu!”. Mùa Vọng, mùa chúng ta coi lại ơn gọi Kitô của mình, những bảng chỉ đường cho những người khác hướng về Đền Thờ Giêsu; Mùa Vọng, mùa nhìn lại sự hiện diện của Chúa Giêsu trong trái tim mình; và Mùa Vọng, còn là mùa mời Chúa Giêsu vào nhà, nếu Ngài chưa ở đó. Hãy nhìn vào viên đại đội trưởng! Bằng cách tự coi mình không xứng đáng, ông vô tình tỏ ra rất xứng đáng để Chúa Giêsu không chỉ vào nhà ông mà còn vào lòng ông; vì vào nhà mà chẳng vào lòng cũng bằng không. Ngài đã từng vào nhà một biệt phái kiêu hãnh, Simôn, nhưng chẳng có chỗ trong lòng ông. Như vậy, ngay khi có Ngài trong nhà, nếu không có chỗ cho Ngài trong lòng, Ngài cũng chẳng có lấy “một chỗ gối đầu!”. Nhưng, một khi đã đầy Ngài, chúng ta đi đến mọi nơi, gặp mọi người, biến Nước Trời thành hiện thực, một hiện thực mang một ‘chiều kích vô cùng’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin giúp con trở nên một chứng nhân chỉ đường, luôn chỉ “đúng hướng và dễ hiểu”. Nhìn vào con, làm sao mọi người có thể thấy ‘chiều kích vô cùng’ của ơn Ngài cứu độ!”, Amen.

 


Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

179