Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

499

Có những người trong chúng ta, may mắn thì được đi qua thánh địa để hành hương. Nhưng mà rồi có...

 

192

Có thể nói ngày 12 - 3 - 2000, là 1 ngày lịch sử của Giáo hội Công giáo. Bởi lẽ vào Ngày 12 - 3 – 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã có một cái cử chỉ hết sức đặc biệt ở Roma. Ngài cử hành cái ngày gọi là ngày xin ơn tha thứ. Đức Thánh...

 

212

Nếu như tuần trước, chúng ta mặc lấy ý nghĩa chuyến hành hương của Chúa Giêsu , từ Giêrusalem lên Canvê. Thì ngày hôm nay, trong...

 

2029

Theo luật Do Thái, những người phong cùi không được sống trà trộn với dân chúng. Đồng thời ai nấy phải lo giữ mình, không được động chạm tới họ. Họ phải sống riêng biệt ngoài...