Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

1295

Vì thế, Đức Giêsu vẫn cần những người tiền hô, những người dọn đường. Tin Mừng của Người vẫn...

 

1606

Gioan Tẩy Giả đã có sức thu hút nhiều người vì Ông dám lội ngược dòng, dám sống đúng Tin Mừng đòi hỏi....

 

1401

Hôm nay, chúng ta bước vào một chu kỳ phụng vụ mới và bắt đầu vào mùa vọng. Như chúng ta biết: Mùa Vọng là âm đầu tiên...

 

1611

Chúa Giêsu đã bảo rằng Ngài không biết ngày giờ Ngài sẽ quang lâm. Có nhiều điều Ngài giao trọn vào tay Thiên...

 

1933

Sa vào chước cám dỗ vì thiếu tỉnh thức. Cầu nguyện không phải chỉ đơn thuần giúp Kitô hữu liên kết với Chúa và còn...

 

1836

Mừng lễ Chúa Kitô là Vua hôm nay, chúng ta xác tín rằng: Chúa Kitô là Vua. Vương quốc của ngài là...

 

1346

Anh tin Thầy và sống đạo của Thầy thế nào, Thầy chỉ cần dựa vào cách anh đối xử với những người chung...

 

1612

Suy tôn Chúa Kitô là Vua tức nhìn nhận quyền tối thượng của Người trên đời chúng ta, là đón nhận lẽ sống,...

 

1382

Thế giới này còn một số giữ lại chức vị Vua. Tuy nhiên, Vua chỉ đứng cho có vì bởi vì thực quyền vẫn là...

 

972

Dụ ngôn thánh Matthêu thuật lại cho nhân loại, cho mỗi người về các nén bạc, giúp mọi người suy nghĩ sâu xa về bổn phận,...

 

2227

Đối với những ơn ta nhận được mỗi ngày cũng phải tính toán xem lời lỗ thế nào. Mỗi ngày có đưa ta đến gần Chúa hơn không,...

 

1501

Thật là đau khổ biết bao nhiêu khi chúng ta tường tượng thấy người thân yêu sẽ không cùng với chúng ta...

 

935

Thiên Chúa muốn chúng ta sống trong đợi chờ, cho đến giờ chết của chúng ta. Nhưng chúng ta không đợi...

 

1300

Xin cho Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta duyệt xét lại đời sống đạo của mình. Đây là lúc không phải ngồi đó...

 

5444

Lạy Cha, Cha chính là Tình Yêu. Vì thế, để kết hiệp với Cha, con cũng phải là tình yêu, là hiện thân của tình yêu, đặc...

 

1329

Sự khờ dại đây không phải là vì trí khôn ngu dốt không biết, hay là bởi không có học thức, không có bằng này hay cấp...

 

1334

Người Biệt phái tỏ ra đạo đức để được loài người ca tụng, kính trọng, được đối xử ưu tiên, được gọi là thầy... nếu làm việc Chúa với mục đích này...

 

1262

Anh em còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi: Chúng tôi phải làm việc ngày đêm để...

 

1649

Lòng đơn sơ, chân thành:" Anh em chỉ có một Vị Thầy là Đức Kitô...anh em chỉ có một Cha, Đấng đang ngự trên trời ". Chỉ...

 

1560

Lạc đạo không chỉ ảnh hưởng đến người đó mà còn ảnh hưởng đến đời con cháu nữa. Họ ca tụng, tán thưởng, khuyến khích, ban...