Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

45

Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Chúa Kitô chính là hình ảnh về tình thương, lòng nhân lành và...

 

1178

Chúng ta đã theo Chúa từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Chúng ta đã long trọng mừng lễ Chúa Giêsu phục...

 

1494

iềm tin vào Chúa Kytô Phục sinh không phải là một niềm tin ảo tưởng, mụ mẫm, rẽ tiền mà là niềm...

 

2101

Tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh là nền tảng của lòng tin kitô giáo. "Nếu Đức Kitô đã không chỗi dậy thì...cả...

 

1366

Đối với người không có niềm tin, cái chết là vực sâu đêm tối, là con đường cụt. Còn người tín hữu...

 

1536

Chúng ta hãy khấn xin sự viên mãn của hồng ân Vượt Qua của Người, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Đấng sau khi đã thông phần...

 

1683

Quả thật nếu Đức Kitô không sống lại, thì không ai, không một ý thức hệ nào, một triết thuyết nào,...

 

1253

Khi nhìn lại con đường của Giuđa chúng ta sẽ thấy, Giuđa cũng có một chọn lựa, một hướng đi, có mục đích và có lập trường rõ ràng...

 

1973

Chúng ta phải cảm kích tình yêu của Người, đáp lại lời mời gọi của thập giá"đi theo Đức Giêsu", vác...

 

1097

Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa cùng với Người, bởi vì nhờ Chúa Giêsu con Vua Đavít, Người đã ban...

 

1646

Lạy Chúa, Chúa đến trong sự khiêm tốn và bình an, xin cho chúng con biết học gương khiêm hạ...

 

1415

Hình ảnh người tôi tớ của Giavê, chủ đề của bài đọc 1, làm ta kinh ngạc và sửng sốt. Ngài là người...

 

1434

Chúa Giêsu đã tự nguyện và yên lặng chịu tất cả những sĩ nhục đau khổ ấy đúng như Tiên tri Isaia đã...

 

1714

"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống....

 

1421

Sự sống tạm thời thật quý, sự sống vĩnh cửu còn đáng quý hơn biết chừng nào. Chúa Giêsu đã tự nói về...

 

3831

Điều cảm xúc và đáng suy nghĩ khác là khi Chúa Giêsu phán: "Lagiaro! Hãy ra đây!" Đó là một lệnh...

 

1627

Sống và chết là hai việc hoàn toàn mâu thuẫn, chống đối nhau. Tâm lý con người ai cũng muốn sống...