Sidebar

Chúa Nhật

05.02.2023

17

“Lạy Chúa, Chúa vào đền thờ ngày còn đỏ ỏng, con được vào đó từ thuở mới sinh. Giúp con ‘liên lỉ tận...

 

72

“Lạy Chúa, Đấng thi thoảng ‘ngủ’ khi con cần; cho con tin rằng, Chúa có đó, ngủ hay thức, không thành vấn đề. Bão sẽ giữ con...

 

51

“Lạy Chúa, cho con biết tưới mát tâm hồn mình bằng ân sủng của các Bí Tích, lượm sạch sỏi đá bằng hoán cải và không ngừng tắm nắng...

 

34

“Lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con có mẹ có cha; cho con biết quý trọng sự sống và đức tin Chúa ban qua các ngài; đừng...

 

46

“Lạy Chúa, Chúa gọi con ‘lên núi’ để con được ở với Ngài. Xin cho con không ngại mỗi ngày ‘lên núi’ để múc...

 

40

“Lạy Chúa, xin cho con đừng ngần ngại cộng tác với Thánh Thần; vì cuối cùng, để có một trái tim mềm, việc...

 

51

“Lạy Chúa, để đáp lại tình yêu Chúa, cho con sẵn sàng thưa lên như lời Đáp Ca hôm nay, “Lạy Chúa, này con xin...

 

1 2 3 4 5 6 > >>