Sidebar

Thứ Ba
07.02.2023

167

“Lạy Chúa, xin giúp con vĩnh viễn từ bỏ mọi tham vọng viển vông, cũng như bao lắng lo về những gì thế gian nghĩ về...

 

217

Chúng ta chia sẻ sự sống và tình yêu của Thiên Chúa; điều này có nghĩa là, cùng Chúa Giêsu, chúng ta chiêm ngưỡng sự siêu việt của...

 

<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>