Sidebar

Thứ Bảy
10.12.2022

228

Thật lạ, nghệ thuật Kitô giáo có xu hướng miêu tả thánh Giuse như một cụ già. Nhìn vào, người ta tưởng Giuse là ông nội, hơn là cha nuôi của Chúa Giêsu. Một ngoại lệ rất nổi bật là...

 

232

Còn hơn một người cha, người mẹ, Thiên Chúa yêu thương với một tình yêu không thể hiểu thấu, tràn đầy trên mọi tạo vật. Cái...

 

291

Chúa Giêsu cần những tội nhân! Bởi Ngài là Đấng Cứu Rỗi, một Đấng Cứu Rỗi cần phải cứu, một Đấng cần những ai ‘cần...