Sidebar

Thứ Sáu
02.06.2023

169

lvin Jennings nói, “Nhiều Kitô hữu ngày nay sống cuộc đời của họ trong ‘sương mù’. Họ để cho vô số rắc rối che khuất tầm nhìn và làm suy nhược tinh thần....

 

201

Một nhà chiêm niệm nói, “Lo lắng là lãng phí thời gian hôm nay, để làm lộn xộn các cơ hội của ngày mai, với những rắc rối của ngày hôm...

 

282

Chúa Giêsu rất coi trọng “của ăn hay hư nát”; nhu cầu thể chất của con người quan trọng đối với Ngài. Không chịu được cảnh hàng ngàn...

 

216

“Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”. Đó không chỉ là lời thách thức các môn đệ, nhưng còn là ‘tiếng của...

 

274

“Lạy Chúa, tạ ơn Chúa, con được ‘sinh lại bởi trên’, xin hướng lòng con lên những thực tại trên cao. Xin...

 

207

“Lạy Chúa, con sẽ kể cho Chúa câu chuyện ‘đáng thương’ của đời con; và Chúa sẽ kể cho con ‘một câu chuyện lớn hơn’ của tình yêu Chúa,...