Sidebar

Thứ Ba
06.06.2023

54

“Lạy Chúa, ‘thờ ngẫu tượng’ thường làm con hao tổn, mỏi mệt và lạc đường. Xin Thánh Thần soi dẫn để con...

 

52

“Lạy Chúa, con thường xuyên thua trận, giúp con biết chính xác, con phải làm gì! Cho con luôn nhớ lời đầy an ủi...

 

53

“Lạy Chúa, đừng để con bước vào khoảng không vô định; cho con tin yêu để biết rằng, con đang bước đi...

 

93

“Lạy Chúa, trần gian chỉ là lữ điếm mà con chỉ quá cảnh; đừng để con quên, con đang về ‘nhà Cha’. Bằng...

 

63

“Lạy Chúa, xin cho lửa mến yêu luôn nung đốt lòng con; để ai gặp con, họ gặp được sự khích lệ của Chúa, khích lệ...

 

87

“Lạy Chúa, ‘tiếng người lạ’ luôn hấp dẫn, nhưng chỉ khiến con bất an và lạc đàn. Giúp con chỉ quen với tiếng...

 

54

“Lạy Chúa, hãy lôi con về phía Ngài mỗi ngày, hầu con đủ sức kéo người khác về phía Chúa! Và mỗi chúng con sẽ cảm...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 > >>