Sidebar

Thứ Tư
05.10.2022

83

“Lạy Chúa, không dung thân nơi Chúa, con sẽ tìm dung thân nơi các thứ không phải Ngài. Cho con luôn gắn bó...

 

71

“Lạy Chúa, con cứ lẩn quẩn, lần thần, trong ‘chỗ cạn’ nên không bắt được gì hết, cũng không thấy gì hết! Tin vào...

 

56

“Lạy Chúa, để mỗi ngày có thể ‘hớn hở reo ca’, xin giúp con biết giữ tâm hồn mình luôn trong...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 > >>