Sidebar

Thứ Năm
08.12.2022

153

“Có nhóm Mười Hai cùng đi với Ngài, có cả mấy phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần...

 

161

“Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi...

 

171

“Đèn được đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng!”

 

180

“Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy...

 

204

“Nicôđêmô, một đầu mục của người Do Thái; ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm”.

 

219

“Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có...