Sidebar

Thứ Sáu
02.06.2023

713

“Ngài đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng...

 

271

“Ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay giết chết?”