Sidebar

Thứ Tư
05.10.2022

58

“Lạy Chúa, mỗi ngày đọc Kinh Lạy Cha, “Nguyện Danh Cha cả sáng”, chớ gì ‘danh thánh thiện’ của Chúa...

 

62

“Lạy Chúa, xin giúp con gạt bỏ mọi lo lắng thế tục về sự ‘nổi tiếng’ thế gian; cho con chỉ tìm cách làm đẹp lòng...

 

62

“Lạy Chúa, xin giúp con trở nên người bạn của Thánh Thần, để ngày kia, Chúa cũng ‘nâng con lên cao’. Để...

 

64

Vince Lombardi nói, “Nếu bạn không đầy lửa nhiệt huyết, bạn sẽ chết cháy vì...

 

71

C.S. Lewis viết, “Lòng thương xót sẽ chỉ nở hoa khi nó mọc trong những kẽ hở của tảng đá công lý; cấy vào vùng đầm lầy của chủ nghĩa nhân đạo đơn...

 

61

“Lạy Chúa, xin dạy con chắt chiu ‘những hiến tế nhỏ’ mỗi ngày, khi con chôn vùi bản thân, chết cho chính...

 

89

“Lạy Chúa Giêsu, người nhà của con, xin cho con luôn là người nhà của Chúa; và không chỉ là người...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>